Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Comenius, Leonardo da Vinci, Erazmus i Gruntvig

Konkursi

EVROPSKA UNIJA

Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Comenius, Leonardo da Vinci, Erazmus i Gruntvig

•    Naslov programa: Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Comenius, Leonardo da Vinci, Erazmus i Gruntvig
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program za celoživotno učenje (LLP) predstavlja program saradnje u oblasti obrazovanja Evropske unije kojim se podržava razvoj svih nivoa obrazovanja. Cilj LLP je stvaranje društva znanja, održivi ekonomski razvoj, jača društvena kohezija u Evropi. Program podržava saradnju obrazovnih institucija, mobilnost učesnika obrazovnog procesa, te priprema učestvovanja u evropskom tržištu rada.

Poziv je otvoren u okviru 4 potprograma:
•    Comenius koji se odnosi na predškolsko, osnovno i opšte srednje obrazovanje
•    Leonardo da Vinci koji se tiče svih aspekata srednjeg stručnog obrazovanja
•    Erazmus koji se odnosi na aktivnosti u okviru visokog obrazovanja i
•    Gruntvig koji se odnosi na obrazovanje odraslih.
Učesnicima iz Republike Srbije su dostupni tzv centralizovani delovi potprograma koji se odnose na multilateralne projekte, mreže i pridružene mreže.
•    Aplikanti: Sve vrste obrazovnih ustanova, resorna ministarstva, nevladine organizacije, preduzeća, privredne komore, ustanove neformalnog obrazovanja, škole stranih jezika i sve ostale organizacije koje na bilo koji način mogu doprineti realizaciji ciljeva projekta.
•    Finansiranje: U zavisnosti od potprograma. Maksimalno učešće EU jeste do 75% projekta.
•    Trajanje projekta: Od jedne do tri godine
•    Rok za prijavu: 2. februar 2012. godine
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/index_en.php

Link

Izvor