Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Comenius, Leonardo da Vinci, Erazmus i Gruntvig

EVROPSKA UNIJA Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Comenius, Leonardo da Vinci, Erazmus i Gruntvig •    Naslov programa: Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Comenius, Leonardo da Vinci, Erazmus i Gruntvig •    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija •    Tema […]

Nastavi

Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru Transverzalnih potprograma

EVROPSKA UNIJA Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru Transverzalnih potprograma •    Naslov programa: Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru Transverzalnih potprograma •    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija •    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program za celoživotno učenje (LLP) predstavlja program saradnje […]

Nastavi

Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Jean Monnet

EVROPSKA UNIJA Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Jean Monnet •    Naslov programa: Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Jean Monnet •    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija •    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program za celoživotno učenje (LLP) predstavlja […]

Nastavi