Zapis sa oznakom ‘EVROPSKA UNIJA’

Javni poziv za dostavljanje predloga projekata za jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

EVROPSKA UNIJA

Podrška Evropske unije razvoju opština – EU PRO: Javni poziv za dostavljanje predloga projekata za jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Želite da unapredite socijalnu koheziju i inkluziju u vašoj zajednici i doprinesete razvoju vaše opštine?
Imate ideje koja mogu doprineti poboljšanju socio-ekonomskog položaja ranjivih i marginalizovanih grupa, boljoj integraciji nacionalnih manjina i unapređenju međuetničkih odnosa?

Ko može da se prijavi?
Organizacije civilnog društva i institucije lokalnih samouprava iz 32 multietničke opštine: Babušnica, Bela Palanka, Bojnik, Boljevac, Bor, Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Vranje, Golubac, Dimitrovgrad, Doljevac, Žagubica, Žitorađa, Koceljeva, Kučevo, Lajkovac, Lebane, Leskovac, Majdanpek, Medveđa, Merošina, Negotin, Novi Pazar, Petrovac na Mlavi, Požarevac, Preševo, Priboj, Prijepolje, Sjenica, Surdulica i Tutin

Vrednosti i trajanje projekata?
• Partija 1 (međuopštinski projekti): od 15,000 evra do 30,000 evra
• Partija 2 (pojedinačne opštine): od 10,000 evra do 15,000 evra
• Ukupni budžet poziva: 400,000 evra
• Od 8 do 12 meseci

Kako se prijaviti?
• Preuzmite detaljne informacije o pozivu, kao i formulare za prijavu, sa internet stranice www.eupro.org.rs
• Pošaljite aplikaciju u skladu sa uslovima poziva najkasnije do 05. decembra 2018. na rsoc.applications@unops.org

Informišite se detaljnije o pozivu:
• Posetite jednu od šest info sesija na kojima će biti predstavljeni uslovi poziva. Prijavljivanje za učešće na info sesijama vrši se putem mejla biljanak@unops.org

o Kučevo, Hotel „Rudnik”, utorak, 30. oktobar u 11 časova
o Borsko jezero, Hotel „Jezero”, sreda, 31. oktobar u 11 časova
o Valjevo, Hotel „Grand”, petak, 02. novembar u 11 časova
o Sjenica, Hotel „Lane”, utorak, 06. novembar u 11 časova
o Niš, New City Hotel, sreda, 07. novembar u 11 časova
o Vranje, Dom vojske, četvrtak, 08. novembar u 11 časova

• Za pojašnjenja pošaljite mejl na rsoc.cfp.clarifications@unops.org najkasnije do 23. novembra 2018.

Detaljnije

Evropa za građane i građanke

EVROPSKA UNIJA

Evropa za građane i građanke

Obaveštavamo sve zainteresovane da je otvoren novi poziv za podnošenje projekata u okviru programa „Evropa za građane i građanke”.

U ovom pozivu možete aplicirati za sve mere programa, a poziv se zatvara 3. septembra 2018. godine u 12 časova (podne).

U okviru drugog poglavlja „Demokratski angažman i građansko učešće” (mere Bratimljenje gradova, Mreže gradova i Projekti organizacija civilnog društva) sledeći prioriteti su u fokusu za 2018. godinu:
• Debata o budućnosti Evrope i evroskepticizmu, ekstremizmu i rasizmu u Evropi
• Promovisanje solidarnosti u vremenu krize
• Podsticanje međukulturnog dijaloga, međusobnog razumevanja i borbe protiv stigmatizacije migranata i manjinskih grupa
• Evropska godina kulturnog nasleđa 2018.

Ukupan budžet ovog poziva je 16,3 miliona evra, od čega 3,7 miliona za projekte u okviru prvog poglavlja, a 12,6 miliona za projekte u okviru drugog poglavlja.

Skrećemo pažnju da pre pripreme aplikacije obavezno pažljivo pogledate novi Programski vodič, kao i sajt EACEA.

Za više informacija posetite https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Drugi javni poziv za prikupljanje predloga projekata u okviru Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija

EVROPSKA UNIJA

Drugi javni poziv za prikupljanje predloga projekata u okviru Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija 2014-2020.

Ministarstvo za regionalni razvoj i javne radove Republike Bugarske (Upravljačko telo Programa) u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije Vlade Republike Srbije (Nacionalno telo Programa) objavilo je 22. januara 2018. godine drugi javni poziv za prikupljanje predloga projekata sa ciljem poboljšanja prekogranične saradnje između Bugarske i Srbije u okviru Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija 2014-2020. Program je ko-finansiran iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć II (IPA II fond) Evropske unije.

Opšti cilj Programa je postizanje uravnoteženog i održivog razvoja pograničnog regiona između Bugarske i Srbije kao deo evropskog prostora, kroz planiran ekonomski rast, prilagođavanje klimatskim promenama i unapređenje sistema obrazovanja.

Ukupna suma izdvojena za drugi poziv za prikupljanje predloga projekata je 12 121 602 evra.

Projektni predlozi treba da budu u okviru jedne od ispod navedenih prioritetnih osa programa i u okviru njih, ključnih oblasti podrške:

 • Prioritetna osa 1: Održivi turizam
  o Specifični cilj 1.1: Turistička atraktivnost;
  o Specifični cilj 1.2: Prekogranični turistički proizvod;
  o Specifični cilj 1.3: Direktna saradnja među ljudima i umrežavanje.
 • Prioritetna osa 2: Mladi
  o Specifični cilj 2.1: Veštine i preduzetništvo;
  o Specifični cilj 2.2: Direktna saradnja među ljudima i umrežavanje.
 • Prioritetna osa 3: Životna sredina
  o Specifični cilj 3.1: Zajedničko upravljanje rizicima;
  o Specifični cilj 3.2: Zaštita prirode.

Prihvatljivo prekogranično područje Programa, definisano na sledeći način:
• Za Bugarsku (na nivou NUTS III) oblasti: Vidin, Montana, Vraca, Sofijska, Pernik, Custendil;
• Za Srbiju (na nivou NUTS III) okruzi: Borski, Zaječarski, Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski.

U narednom periodu u Bugarskoj i Srbiji biće organizovane informativne radionice za potencijalne kandidate. Vreme i mesto održavanja informativnih radionica biće objavljeni na sajtu programa (www.ipacbc-bgrs.eu).

Za dodatne informacije možete se obratiti Zajedničkom Sekretarijatu (ZS) programa:

• Glavna kancelarija u Sofiji: tel. +359 2 9405 689;
• Lokalna kancelarija u Nišu: tel. +381 18 513 224.

Za sve informacije možete posetiti vebsajt: https://www.ipacbc-bgrs.eu/sr/second-call-application-stage-news/drugi-poziv-za-prikupljanje-predloga-projekata

Rok za konkurisanje: 23.04.2018. godine.

Evropa za građane i građanke

EVROPSKA UNIJA

Evropa za građane i građanke

Obaveštavamo sve zainteresovane da je otvoren novi poziv za podnošenje projekata u okviru programa „Evropa za građane i građanke”.

U ovom pozivu možete aplicirati za sve mere programa, a poziv se zatvara 1. marta 2018. godine u 12 časova (podne).
U okviru prvog poglavlja programa „Evropsko sećanje” sledeći prioriteti su u fokusu za 2018. godinu:
• Civilno društvo i građansko učešće u totalitarnim režimima
• Demokratska tranzicija i pristupanje EU
• Antisemitizam, anticiganizam, ksenofobija, homofobija i drugi oblici netolerancije – lekcije za savremeni trenutak
• Komemoracija i obeležavanje značajnih istorijskih događaja iz skorašnje evropske istorije

1918. Kraj Prvog svetskog rat

1938/1939 Početak Drugog svetskog rata

1948. Početak Hladnog rata

1948. Haška konferencija i integracija Evrope

1968. Studenstki protesti i pokreti za građanska prava, invazija na Čehoslovačku.

U okviru drugog poglavlja „Demokratski angažman i građansko učešće” (mere Bratimljenje gradova, Mreže gradova i Projekti organizacija civilnog društva) sledeći prioriteti su u fokusu za 2018. godinu:
• Debata o budućnosti Evrope i evroskepticizmu, ekstremizmu i rasizmu u Evropi
• Promovisanje solidarnosti u vremenu krize
• Podsticanje međukulturnog dijaloga, međusobnog razumevanja i borbe protiv stigmatizacije migranata i manjinskih grupa
• Evropska godina kulturnog nasleđa 2018.

Ukupan budžet ovog poziva je 16,3 miliona evra, od čega 3,7 miliona za projekte u okviru prvog poglavlja, a 12,6 miliona za projekte u okviru drugog poglavlja.
Skrećemo pažnju da pre pripreme aplikacije obavezno pažljivo pogledate
novi Programski vodič, kao i sajt EACEA. Novi Programski vodič sadrži i obaveštenje o mogućnostima za učešće aktera iz Velike Britanije, kao i naznaku u vezi sa učešćem u EFC projektima volontera iz Evropskih snaga solidarnosti(European Solidarity Corps)– učešće volontera je primarno predviđeno u projektima u okviru poglavlja Evropsko sećanje i mere Projekti organizacija civilnog društva, iako nije obavezno.

[1] Tokom 2018. godine moguće je podneti i projektne ideje koje se odnose na događaje čije je obeležavanje planirano za 2019. i 2020. godinu. Više o istorijskim događajima koji su predviđeni za obeležavanje: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Detaljnije

Interreg IPA programa za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija: lansiran je drugi Poziv za projekte

EVROPSKA UNIJA

Interreg IPA programa za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija: lansiran je drugi Poziv za projekte

Drugi poziv za projekte Interreg IPA programa za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija je bio zvanično lansiran dana 27. novembar 2017. godine u Temišvaru.

Sa budžetom od oko 20 miliona evra, krajnji rok za dostavljenje projekata je 30. mart 2018. godine.

U okviru ovog poziva, finasiraće se projekti na osnovu 4 prioritetne ose, u oblasitma:
– promovisanje zapošljavanja i usluga za inkluzivni rast – 6.737.774 evra;
– zaštita životne sredine i upravljanje rizikom – 9.813.050 de evra,
– održiva mobilnost i pristupačnost – 2.007.553 evra,
– atraktivnost za održivi turizam – 1.717.943 evra.

Finansiranje projekata biće osigurano na sledeći način:
– Instrument za pretpristupnu pomoć – IPA II (najviše 85%)
– Nacionalni doprinos rumunskog državnog budžeta (13%)
– Sopstveni doprinos rumunskih korisnika (najmanje 2%) i/ili srpskih korisnika (najmanje 15%)

Dostava projekata će se uraditi iskljućivo elekronskim putem, pristupanjem portalu e-MS: http://ems-rors.mdrap.ro

Vodič podnosioca zahteva može se pronaći na web stranici programa: www.romania-serbia.net.
Interreg IPA program za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija nastavlja finansiranje projekata za prekograničnu saradnju u rumunsko-srpskoj pograničnoj oblasti za programski period 2014-2020, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II), uz podršku Evropske unije i vlada dveju država.

Ukupni budžet programa je 88.124.999 evra, od kojih 74.906.248 evra predstavlja nepovratno finasiranje iz fondova Evropske unije.

Prihvatljiva oblast obuhvata županja Timiš, Karaš Severin i Mehedinci (iz Ruminija) i okruzi Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski, Podunavski (iz Srbije).

Rumunija ispunjava ulogu Upravljačkog tela (preko Ministarstva regionalnog razvoja, javne uprave i evropskih fondova), Nacionalni Autoritet je osnivan u okviru Ministarstva za evropske integracije Srbije, a Zajednički Sekretarijat je organizaovan u Temišvaru, u okviru Regionalne Kancelarije za prekograničnu saradnju Temišvar. Revizorski rad na nivou programa je realizovan od strane Revizorskog Autoriteta je pripao Računskom suda Rumunije, a zadatke sertifikacije će obavljati Upravljačko telo.

Potencijalni korisnici, kao i svi oni koji su zainteresovani za rumunsko-srpsku prekograničnu saradnju, u okviru Interreg IPA programa za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija mogu dobiti više informacija pristupom sekciji 2014-2020 u okviru sajtova: www.brct-timisoara.ro și www.romania-serbia.net.

Dodatne informacije
MDRAPFE upravlja, u programskom periodu 2014-2020, sa 14 operativnih programa za sufinansiranjem iz evropskih fondova: Regionalni operativni program – POR, Operativni program Administrativni Kapacitet- POCA i 12 programa evropske teritorialne saradnje.

Programi evropske teritorialne saradnje podrazumeju saradnju, kroz projekte koje zajednički upravljaju i upravljaju partneri u zemljama učesnicama, u nekim rumunskim regionima:
• sa regionima iz susednih zemalja, u okviru prekogranične saradnje – kroz koje se finansiraju projekti pristupačnosti (transport i tehnologija informacije), životna sredina i sprečavanje rizika, ekonomski I socijalni razvoj i aktivnosti „people to people”;

• sa regionima unutar određenog geografskog područja, u okviru transnacionalne saradnje – kroz koje se finansiraju aktivnosti i razvoj mreža koji vode integralnom teritorijalnom razvoju u oblastima kao što su: inoviranje, životna sredina, pristupačnost i gradski razvoj;

• sa regionima iz bilo koje države članice Evropske unije, u okviru međuregionalne saradnje – saradnja između javnih vlasti o pitanjima od zajedničkog interesa, prenos iskustva i dobre prakse između regiona EU, kroz umrežavanje gradova i istraživača EU.

Principi implementacije ovih programa uključuju: saradnja između država učesnica (svi projekti moraju biti zajednički razvijeni i implementirani), otvorena konkurentnost (u okviru određenjih tendera za prodloge zajedničkih projekata) i razvoj i implementacija proijekata u partnerstvu, između aplikanata / korisnika iz država učesnica u programu.

UREDBA (EU) BR. 1299/2013 o cilju evropske teritorijalne saradnje
Vladina odluka 274/22.04.2015 o osnivanju zajedničkih sekretarijata, zajedničkih tehničkih sekretarijata, nacionalne tačke, nacionalnih kontaktnih tačaka i nacionalne kontakt osobe, kao i jedinaca prvostepene kontrole, u cilju implementacije programa saradnje u kojima učestvuje Rumunija u programskom periodu 2014-2020.

Detaljnije

Podrška lokalnim samoupravama-poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa Exchange 5

EVROPSKA UNIJA

Podrška lokalnim samoupravama-poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa Exchange 5

Poziv za podnošenje predloga projekata – grant šema u okviru Programa Exchange 5 objavljen je 5. septembra 2017. godine. Predmet ovog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava (grantova) je jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u Republici Srbiji u oblasti upravljanja imovinom na lokalnom nivou, u cilju približavanja javne uprave građanima i privredi. Grant šemu finansira Evropska unija u okviru Nacionalnog programa za Srbiju IPA 2014. Grant šema će biti realizovana uz podršku Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, dok je Telo za ugovaranje Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Iznos sredstava na raspolaganju za ovaj poziv je 3.300.000 evra (od čega 3.000.000 evra iz doprinosa EU).

Iznos pojedinačnog granta (donacije):
• Minimalno: 120.000 evra
• Maksimalno: 200.000 evra

Kako bi ispunio uslove konkursa za dodelu granta, podnosilac predloga projekta – Vodeći aplikant mora biti jedinica lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije.

Vodeći aplikant mora podneti projektni predlog u saradnji sa najmanje jednim ko-aplikantom koji mora biti lokalna samouprava iz istog ili susednog okruga sa teritorije Republike Srbije.

Pored navedenih obaveznih ko-aplikanata, kao ko-aplikanti mogu u predmetnom pozivu učestvovati i:
• Gradska opština osnovana u Republici Srbiji, samo ako nastupa zajedno sa gradom osnivačem. U tom slučaju gradska opština može da učestvuje kao ko-aplikant:
• ukoliko je grad osnivač vodeći aplikant; ili
• ukoliko je grad osnivač ko-aplikant
• Organizacije civilnog društva registrovane u Republici Srbiji najmanje godinu dana pre pokretanja ovog javnog poziva
• Regionalne razvojne agencije osnovane u Republici Srbiji
• Institucije i organizacije osnovane od strane Republike Srbije i/ili od strane lokalne vlasti (javna komunalna preduzeća, direkcije, ustanove za obrazovanje i obuku, istraživačke institucije, ustanove visokog obrazovanja itd.)

Planirano trajanje projekta je najmanje 12 meseci, a najviše 18 meseci.

Smernice za prijavu sa svim neophodnim detaljima i dokumentima u vezi sa ovim konkursom dostupne su na sledećim internet stranicama:
• CFCU: www.cfcu.gov.rs
• EuropeAid: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

Rok za podnošenje predloga projekata je 20. oktobar 2017. godine. U slučaju lične dostave, rok za prijem je 15:00 časova navedenog dana na sledeću adresu:
Ministarstvo finansija,
Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU)
Odeljenje za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje
Sremska, 3-5/VII sprat, kancelarija 701,
11000 Beograd
Republika Srbija

Sva pitanja u vezi sa ovim konkursom mogu se poslati elektronskom poštom najkasnije 21 dan pre roka za podnošenje Koncepta projekta na dole navedenu elektronsku adresu, sa jasno navedenim referentnim brojem javnog Poziva za podnošenje predloga projekata:

Elektronska adresa: cfcu.questions@mfin.gov.rs

Detaljnije

Evropa za građane i građanke

EVROPSKA UNIJA

Evropa za građane i građanke

Ovim putem podsećamo zainteresovane na mogućnost prijave na Program “Evropa za građane i građanke” za 2017. godinu, koji je od novembra 2012. godine otvoren i za Republiku Srbiju, ovo je deo programa Evropske Unije koji ima za cilj promovisanje saradnje između zemalja učesnica Programa u različitim oblastima koje su vezane zajedničkim politikama.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije imenovana je za nacionalno kontakt telo i smatra se koordinatorom za sprovođenje programa, a deluje u svojstvu kontakt tačke za program Evropa za građane i građanke (europeforcitizens@civilnodrustvo.gov.rs).

Očekuju se predlozi projekata za sledeće mere:
•    Poglavlje 1: Evropsko sećanje (da građani razumeju Uniju, njenu istoriju  i različitosti)

•    Poglavlje 2: Demokratski angažman i građansko učešće (Promociji evropskog građanstva i unapređenju građanskog i demokratskog učešća na nivou EU).
o    Mera 2.1 Bratimljenje gradova
o    Mera 2.2 Mreže gradova
o    Mera 2.3 Projekti organizacija civilnog društva

Rok za podnošenje prijava je 1. mart 2017. godine.

Detaljnije

Interreg IPA CBC Hungary – Serbia

ipa-inrreg_ipa_madjarska_srbijaEVROPSKA UNIJA

Interreg IPA CBC Hungary – Serbia

Specifični ciljevi se ostvaruju kroz sledeće prioritetne ose i aktivnosti:

Prioritetna osa 1: Unapređenje prekograničnog upravljanje vodama i sistemima prevencije rizika

 • 1.1 Upravljanje vodama i zaštita protiv ekstremnih vremenskih uslova
  Minimalna – maksimalna vrednost projekta 500.000 – 1.500.000 EUR (okvir za meru je 4 miliona EUR)
 • 1.2 Zaštita prirode i konzervacija vodenih staništa
  Minimalna – maksimalna vrednost projekta 100.000 – 500.000 EUR (okvir za meru je 1 milion EUR)

Prioritetna osa 2: Smanjenje zagušenja u prekograničnom saobraćaju

 • 2.1 Granični prelazi, putevi i biciklističke staze
  Minimalna – maksimalna vrednost projekta 500.000 – 3.000.000 EUR (okvir za meru je 5 miliona EUR)
 • 2.2. Unapređenje javnog prevoza i železničkih linija
  Minimalna – maksimalna vrednost projekta 100.000 – 500.000 EUR (okvir za meru je 1 milion EUR)

Prioritetna osa 3: Podsticanje turizma i saradnje u oblasti kulturne baštine

 • 3.1 Turistički proizvodi, usluge i atrakcije zasnovane na kulturnom i prirodnom nasleđu
  Minimalna – maksimalna vrednost projekta 100.000 – 500.000 EUR (okvir za meru je 3,5 miliona EUR)
 • 3.2 Saradnja u oblastima kulture, manifestacija u zajednici, sporta, rekreacije, zaštite prirode Minimalna – maksimalna vrednost projekta 40.000 – 200.000 EUR (okvir za meru je 2 miliona EUR)

Prioritetna osa 4: Unapređenje ekonomske konkurentnosti MSP kroz razvoj inovacija

 • 4.1 Jačanje inovativnosti kroz saradnju MSP i istraživačkih institucija uz saradnju sa mladim ljudima
  Minimalna – maksimalna vrednost projekta 200.000 – 400.000 EUR (okvir za meru je 2,5 miliona EUR)
 • 4.2 Podsticanje i razvoj socijalnog preduzetništva
  Minimalna – maksimalna vrednost projekta 50.000 – 200.000 EUR (okvir za meru je 2,5 miliona EUR)

Za više informacija pratite link http://www.interreg-ipa-husrb.com/en/call-for-proposals/second-call-for-proposals/
Za konkursnu dokumentaciju pratite link http://www.interreg-ipa-husrb.com/en/downloads-menu/application-package-second-call-for-proposals/

Rok za podnošenje prijava 31. januar 2017.

Detaljnije

Prijava na program “Evropa za građane i građanke”

EVROPSKA UNIJA

Prijava na program “Evropa za građane i građanke”

Ovim putem podsećamo zainteresovane na mogućnost prijave na na dugi krug programa “Evropa za građane i građanke” za 2016. godinu, koji je od novembra 2012. godine otvoren i za Republiku Srbiju. Ovo je deo programa Evropske Unije koji ima za cilj unapređenje saradnje između zemalja učesnica Programa u različitim oblastima koje su povezane zajedničkim politikama.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije imenovana je za nacionalno kontakt telo i smatra se koordinatorom za sprovođenje programa, a deluje u svojstvu kontakt tačke za program Evropa za građane i građanke (europeforcitizens@civilnodrustvo.gov.rs).

Opšti ciljevi programa Evropa za građane i građanke doprinose:
Poglavlje 2: Demokratski angažman i građansko učešće (Promocija evropskog građanstva i unapređenje građanskog i demokratskog učešća na nivou EU).
o    Mera 2.1 Bratimljenje gradova
o    Mera 2.2 Mreže gradova
Rok za podnošenje prijava je 1. septembar 2016. godine.

U okviru junskog roka, organizacije civilnog društva i jedinice lokalne samouprave mogu da konkurišu na obe mere.
Više informacija možete naći na sledećem linku: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands/democratic-engagement-and-civic-participation_en  dok programski vodič na vise jezika možete naći na sledećem linku: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Kontakt:
Osoba zadužena za program: Marina Tadić
Tel: +381 11 3130 968
e-mail: europeforcitizens@civilnodrustvo.gov.rs
marina.tadic@civilnodrustvo.gov.rs

Detaljnije

Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija objavio je Strateški poziv za podnošenje predloga projekata

IPA inrreg_ipa_madjarska_srbijaЕVROPSKA UNIJA

Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija objavio je Strateški poziv za podnošenje predloga projekata

U okviru Interreg–IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, koji sufinansira Evropska unija putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), objavljen je Strateški poziv za podnošenje predloga projekata, sa ukupnim budžetom u vrednosti 24.800.000 evra,  namenjen projektima od strateške vrednosti za pogranični region Mađarske i Srbije.

Strateški poziv za podnošenje predloga projekata HUSRB/1601 biće otvoren do 26. avgusta 2016. godine za strateške projekte, koji su u skladu sa relevantnim nacionalnim i regionalnim strategijama i koji imaju mogućnost da unaprede kvalitet života u Programskoj oblasti.

Za više informacija kliknite ovde.

Izvor