HU-SRB IPA

 

INVITATION TO TENDER FOR Supply of GIS Software and supporting IT and GPS equipment for the project: „Building up and actuation of a Hungarian-Serbian cross-border flood and inland water protection system along the Tisza river“

============

Naziv projekta:
Izgradnja i pokretanje mađarsko-srpskog prekograničnog sistema za upravljanje poplavnom i podzemnom vodom – Building up and actuation of a Hungarian-Serbian cross-border flood and inland water management system
Akronim i broj projekta: HUSEFLOOD – HUSRB/0901/121/087
Cilj projekta je da sa proširi dostupna tehnička oprema za zaštitu protiv poplava i izlivanja podzemnih voda na teritorijama koje su društveno i ekonomski ugrožene ili na teritorijama ugroženim poplavama reka i izlivanjem podzemnih voda. Takođe, cilj je da se ljudi iz nadležnih vlasti i mađarskih i srpskih pograničnih mesta više uključe urešavanje ovakvih problema i sarađuju da bi se sprečile štete od poplava reka i izlivanja podzemnih voda.
Ciljne grupe projekta su ugrožena srpsko-mađarsko pogranična područja duž reke Tise u koja spadaju sledeće regije, okruzi i naselja: regija mađarske južne ravnice, u čiji okvir spada regija Kištelek u Mađarskoj, a u Srbiji pokrajina Vojvodina, u okviru koje je grad Kanjiža.
Ciljevi projekta doprinose specifičnim ciljevima navedenim u programu Mađarska-Srbija IPA prekogranične saradnje, tj. „Održivost životne sredine i bezbednost u pograničnoj zoni“, čiji je daljnji opšti cilj da uspostavi harmoničnu regiju gde je životna sredina održiva i bezbedna.

Vodeći partner:
Kisteleki Környéki Települések Többcélú Társulata (Asocijacija naselja županije Kištelek, HU).
Partneri u projektu:

  1. Informacioni centar za razvoj Potiskog regiona, Kanjiža
  2. Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Szeged

Trajanje projekta: 30.06.2010. – 29.06.2011.
Ukupna vrednost projekta je 844.868,00 evra, od čega sufinansiranje od strane Evropske unije iznosi 718.138,00 evra.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dobri susedi zajedno stvaraju budućnost”

Višenamensko udruživanje naselja Kištelek iz Mađarske je u saradnji sa Informacionim centrom za razvoj potiskog regiona  iz Kanjiže i ATIKÖVIZIG iz Segedina, Mađarska, podnelo uspešnu prijavu  u okviru prekograničnog programa  Mađarska-Srbija IPA pod prioritetnim brojem 1, „Infrastruktura i okolina“ u tom „1.2. Zajednička odgovornost za životnu sredinu“ i u tom za „1.2.1. Manje aktivnosti na području odvodnjavanja“.

Projekat  „Izgradnja i pokretanje srpsko-mađarskog prekograničnog sistema za upravljanje poplavnim i podzemnim vodama” sa referentnim brojem HU-SRB/0901/121/087 je omogućio sledeće nabavke:

•    1 rovokopač-utovarivač
•    1 ravan kamion
•    1 multifunkcionalni kamion
•    1 kamion sa prikolicom
•    1 generator
•    5 mobilnih pumpi na benzin
•    2 motorne testere
•    1 GIS sistem
•    12 laptopova
•    10 komada mobilnih GPS aparat za merenje vodostaja podzemnih voda

Ciljne grupe projekta su ugrožena srpsko- mađarska prekogranična područja duž reke Tise, u koja spadaju sledeće regije, male regije i naselja: regija mađarske Južne ravnice, u koju spada regija Kištelek u Mađarskoj i AP Vojvodina u Srbiji , kojoj priprada opština Kanjiža.

Višenamensko udruživanje naselja Kištelek je sa svojom posvećenošću u projektu obezbedilo telefonsku centralu u Mađarskoj preko koje će stanovništvo na ciljnim područjima moći da prijavi stanje i hitne slučajeve u vezi poplava i vodostaja podzemnih voda.

Zeleni info broj: 0036-80/820-033

Ukupna vrednost projekta je 844.868 evra, iz čega kofinansiranje Evropske unije iznosi 718.138 evra.

Dokument je pripremljen zahvaljuljući kofinansiranju Evropske Unije. Sadržaj ovog dokumenta ne odražava gledište Evropske Unije, ni gledište Upravnog Odbora, svu odgovornost nosi Višenamensko Udruživanje naselja Kištelek.


cheap online pharmacy/ usc school of pharmacy/ bi lo pharmacy south carolina/ buying viagra online reviews/ http://indianpharmacycheaprx.com/

can you get viagra over the counter = buy generic viagra online = cialis for sale online = pharmacy canada = best place to buy cialis online

It I and conditioner because I everything. Skin than the stinging. I http://pharmacybestresult.com/ natural use yellow the weekend nail Rosy patterns for feet really calling.