Novo lice Kanjiže – Poziv na prezentaciju tri turističke infrastrukturalne studije

Konkursi

U utorak, 17. januara 2012. god., sa početkom u 10:00 časova u velikoj sali Gradske kuće u Kanjiži, biće predstavljene tri turističke infrastrukturalne studije, koje predstavljaju novo i savremeno gledište na uređenje štranda na Tisi u Kanjiži, na uređenje Glavnog trga i Glavne ulice, kao i Ribarskog trga u Kanjiži.

Opština Kanjiža ovim putem poziva građane da prisustvuju i da se upoznaju sa planiranim ambijentom Kanjiže u budućnosti.

Prezentacije će biti održane na mađarskom, a prevod na srpski jezik će biti obezbeđen.

Dotične studije su jedan od glavnih rezultata srpsko-rumunskog IPA prekograničnog projekta „Povećanje turističkog kapaciteta banatskog regiona“, koji traje do juna 2012, i kofinansiran je od strane EU. Projektni partneri su: Banat Ripensis iz Žombolje (Rumunija), grad Pančevo i opština Novi Kneževac.

O projektu ovde možete naći opširnije informacije.