ISC objavljuje konkurs za podnošenje predloga projekata u okviru Fonda za inovacije

INSTITUT ZA ODRŽIVE ZAJEDNICE ISC objavljuje konkurs za podnošenje predloga projekata u okviru Fonda za inovacije Institut za održive zajednice (ISC) sprovodi sedmogodišnji program Inicijative zagovaranja građanskog društva (CSAI) kojim podržava građansko društvo u Srbiji u nastojanju da pomogne građanima da preuzmu odgovornost i ostvare svoj uticaj na zajednicu u kojoj žive. Putem grantova, obuke […]

Nastavi

Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije “pravo na prvu šansu“

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije “pravo na prvu šansu“ Pravo konkurisanja imaju sva lica koja ispunjavaju sledeće uslove: da su državljani Republike Srbije, da imaju prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, da su zvanje doktora nauka stekli u skladu sa barem jednim od navedenih                modaliteta: […]

Nastavi