Opština Kanjiža

Fotografija: Aleksandar Oklobdžija

 

Teritorija Opštine Kanjiža nalazi se na severo-istočnom delu Bačke, na granici sa Mađarskom. 400 kvadratnih kilometara opštine Kanjiža ograničavaju teritorije opštine Sente, Subotice i Novog Kneževca – između opštine Novi Kneževac i Kanjiža teče reka Tisa.

Privredni potencijal opštine je ogroman a čine ga pre svega Potisje-Tondach fabrika crepa, Horgoški Vitamin fabrika za preradu paprike, Keramika Kanjiža, FIM – fabrika izolacionih materijala, Mlin, Banja Kanjiža kao i ostale uspešne fabrike i firme. Tu je i obilno obradivo zemljište, gorivo i zemni gas, đubrivo, i mnogi prirodni izvori u svim naseljima opštine.

27.510 stanovnika žive u 13 naselja opštine: Kanjiža, Horgoš, Male Pijace, Martonoš, Mali Pesak, Orom, Doline, Novo Selo, Totovo Selo, Velebit, Zimonjic, Trešnjevac i Adorjan. Opština sve više prerasta u značajan regionalni centar, pre svega, zbog horgoškog graničnog prelaza, blizine „koridora X“ i jake ekonomije.

 

  • Službena prezentacija Opštine Kanjiža

 

  • Detaljnije o pojedinim naseljima u opštini:

Doline l Velebit l Novo Selo l Totovo Selo l Trešnjevac l Orom l Martonoš l Male Pijace l Kanjiža – grad l Horgoš l Adorjan