Dokumenti

Ovde možete preuzeti izvod iz Službenog glasnika opštine Kanjiža sa odlukom o osnivanju Informacionog centra za razvoj opštine Kanjiža, dana 04.marta 2005.godine.

Odluka o osnivanju ICR

Odluka o izmenama i dopunama odluke o osnivanju ICR-a

 

Statut Informacionog centra za razvoj opštine Kanjiža

Statut ICR-a-preciscen tekst od 28.02.2013. godine

 

Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta