Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru Transverzalnih potprograma

Konkursi

EVROPSKA UNIJA

Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru Transverzalnih potprograma

•    Naslov programa: Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru Transverzalnih potprograma
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program za celoživotno učenje (LLP) predstavlja program saradnje u oblasti obrazovanja Evropske unije kojim se podržava razvoj svih nivoa obrazovanja. Cilj LLP je stvaranje društva znanja, održivi ekonomski razvoj, jača društvena kohezija u Evropi.

Transverzalni potprogram je deo Programa za celoživotno učenje koji povezuje različite nivoe obrazovanja i čine ga projekti za podršku obrazovanju Roma, projekti za unapređenje nastave stranih jezika, za primenu informacionih i komunikacionih tehnologija u obrazovanju, za postizanje sinergije već finansiranih projekata i širenje dobrih praksi i mreže za razmenu dobrih praksi u oblasti celoživotnog učenja.

•    Aplikanti: Sve vrste obrazovnih ustanova, resorna ministarstva, nevladine organizacije, preduzeća, privredne komore, ustanove neformalnog obrazovanja, škole stranih jezika i sve ostale organizacije koje na bilo koji način mogu doprineti realizaciji ciljeva projekta
•    Finansiranje: Od 150000 do 200000 EUR godišnje
•    Trajanje projekta: Od dve do tri godine
•    Rok za prijavu: 1. mart 2012. godine
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/index_en.php

Link

Izvor