Sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, za sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, uskladu sa Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja za 2012. godinu, sufinansiragradove i opštine na teritoriji AP Vojvodine (u daljem […]

Nastavi