Usluge

Praćenje raspisanih konkursa i informisanje

Kao svakodnevnu aktivnost vršimo pregled interneta i to poznatih sajtova bilo stranih bilo domaćih fondova, agencija, sekretarijata i ministarstava i pronalazimo nove konkursne mogućnosti. Sve pronađene konkurse objavljujemo putem našeg sajta i šaljemo putem e-maila svim registrovanim korisnicima naših usluga.

Savetovanje i pružanje informacija vezanih

Našoj kancelariji se, svakodnevno obraćaju ljudi, kako putem telefona i elektronske pošte tako i lično, vezano za načine pisanja projekta. Mi smo spremni da, bez ikakve novcane nadoknade, odgovorimo na bilo kakva eventualna pitanja, dileme, pružimo konkretan savet i damo uputstvo vezano za neki konkretan projekat.

Izrada i pisanje projekata

Jedna od naših najvažnijih aktivnosti je sama izrada i pisanje projekata. Ovu uslugu vršimo za lokalne vlasti, lokalne kulturne i umetničke ustanove, ne-vladine organizacije, udruženje građana, ali i sva zainteresovana fizička lica. Tokom rada naše kancelarije ali i pre, stekli smo veliko iskustvo u pisanju projekata što u civilnoj što u privredoj sferi.

Organizacija treninga, radionica i predavanja

Naše iskustvo stečeno prilikom pisanja projekata možemo i želimo da prenesemo svim zainteresovanim licima. Pri organizovanju treninga i radionica koristićemo se modernim metodama prenošenja znanja i davanje praktičnih saveta za uspešan rad.

Prevođenje (engleski, nemački, srpski, mađarski)

Između ostalog usluga prevođena podrazumeva potrebu pisanja konkursa na svim navedenim jezicima, izrade konkursne dokumentacije, kao i prevođenje ostale stručne literature. Ova prevođenja nisu zvaničnog karaktera ali su izuzetno visokog kvaliteta što potvrđuje diplome naših zaposlenih.

Ostale stručne usluge

Naši savetnici i bliski saradnici raspolažu dugogodišnjim iskustvom u pravnim, knjigovođstvenim i finansijskim pitanjima (npr.: izrada biznis planova). Mi ćemo biti most izmedu zainteresovanih subjekata i naših savetnika sa kojima imamo izgrađenu izuzetno dobru komunikaciju i saradnju.


KRATAK OPIS POSLOVNOG INKUBATORA

Iskustva razvijenih zemalja dokazuju da su poslovni inkubatori od velikog značaja za razvoj preduzetništva i za jačanje privrede. U zadnje vreme poslovni inkubatori u našoj zemlji dobijaju sve veću ulogu u podsticanju novoosnovanih malih i srednjih preduzeća i potpomažu njihov samostalni nastup i opstanak na tržištu. Obezbeđuju infrastrukturu, poslovni prostor, administrativne i stručne usluge po nižim cenama od tržišnih za „stanare“ inkubatora [+]