Partnerske organizacije

 • Vlada Republike Srbijewww.srbija.gov.rs
 • Vlada Autonomne pokrajine Vojvodinewww.vojvodina.gov.rs
 • Opština Kanjižawww.kanjiza.rs
  Zvanična prezentacija opštine Kanjiža
 • OKU „CNESA“www.cnesa.rs
  Obrazovno-kulturna ustanova, Kanjiža
 • Razvojna agencija Vojvodinehttp://rav.org.rs
 • RCR „Banat“www.banat.rs
  Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat (RCR Banat) je regionalna razvojna institucija.
 • SKGOwww.skgo.org
  Zastupanja interesa lokalnih vlasti i lobiranja kod centralnih vlasti u procesu definisanja strateških pravaca i donošenja propisa od značaja za lokalnu samoupravu
 • Delegacija Evropske unije u Republici Srbijiwww.europa.rs
  Sveobuhvatne informacije o Evropskoj uniji, njenim odnosima sa Srbijom i o procesu proširenja.
 • Ministarstvo za evropske integracijewww.mei.gov.rs
  Kаncelаrijа obаvljа stručne, аdministrаtivne i operаtivne poslove i poslove zа potrebe Vlаde povezаne sа koordinisаnjem rаdа ministаrstаvа, posebnih orgаnizаcijа i službi Vlаde, koji se odnose nа: koordinaciju, praćenje i izveštavanje u vezi sa procesom pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji.
 • USAIDwww.usaid.gov
  USAID projekat održivog lokalnog razvoja je petogodišnji projekat Američke agencije za međunarodni razvoj koji podržava lokalne samouprave, privatni sektor i civilno društvo da unaprede efikasnost i ostvare ekonomiju obima kroz međuopštinsku saradnju, sa ciljem ubrzanog ekonomskog razvoja.
 • BTC EGTCwww.btc-egtc.eu
  “Banat- TriplexConfinium” Evropsko grupisanje teritorijalne saradnje sa ograničenim odgovornostima (BTC EGTC). Cilj organizacije sa članovima iz Mađarske (Bač-Kiškun i Čongrad okrug), Rumunije (Timiš okrug) i Srbije (Vojvodina), je ostvarivanje mogućnosti prekogranične saradnje.
 • Vojvodinaweb.comwww.vojvodinaweb.com
  Portal je baza aktivnih poslovnih subjekata, razvrstanih po kategorijama delatnosti koje obavljaju.
 • Panonregwww.panonreg.rs
  Panonreg, kao regionalna razvojna agencija fokusira se na podršku i razvoj preduzetničkog duha, mikro, malih i srednjih preduzeća, i na razvoj regiona u saradnji sa opštinama, donatorima i razvojnim institucijama.