Reference


HOLO BORBALA – SAVETNIK ZA MARKETING I DIZAJN

I. PLAN RADA SAVETNIKA ZA MARKETING

Za useljene privredne subjekte u poslovni inkubator opštine Kanjiža

Dinamika pružanja usluga: svaki ponedeljak od 17.00 časova u mesecu

Savetodavna tematika:

Pomoć u ispitivanju tržišta:
– analiza ciljnog tržišta
– analiza tržišta
– analiza konkurencije
– analiza pozicije na tržištu

Upoznavanje sa reklamom:
– pomoć u nastupu na raznim manifestacijama
– pomoć u promotivnim aktivnostima
– upoznavanje sa tehnikama prodaje

Određivanje VIZIJE i MISIJE biznisa
Pomoć u pisanju BIZNIS PLANA sa izradom SWOT analize u saradnji sa ostalim savetnicima u projektu
Pomoć u kreiranju KORPORATIVNOG IDENTITETA firme
Ostali markeniški saveti koji proističu iz delatnosti društva – radnje

II. PLAN RADA DIZAJNERA

Savetodavna tematika:
Idejno rešenje zaštitnog znaka, logotipa, poslovne dokumentacije (memorandum, faktura, narudžbenica), vizit karte, redizajn zaštitnog znaka
Idejno rešenje skraćenog reklamnog materijala – 1 list A-5 formata
Saradnja u izboru štamparije i praćenje štampe gore navedenog materijala
Ostali saveti za DIZAJN koji proističu iz delatnosti društva – radnje