MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU – Javni poziv za podnošenje predloga programa za dodelu dotacija namenjenih za projekte porodičnopravne zaštite građana, podrške porodici i deci u 2024. godini

MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU Javni poziv za podnošenje predloga programa za dodelu dotacija namenjenih za projekte porodičnopravne zaštite građana, podrške porodici i deci u 2024. godini 1. Predmet oglašavanja Javni poziv se raspisuje za korišćenje dotacija nevladinim organizacijama za projekte porodičnopravne zaštite, građana, podrške porodici i deci u 2024. godini. Sredstva su […]

Nastavi

MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU – Javni poziv za podnošenje predloga programa za dodelu dotacija namenjenih za projekte porodičnopravne zaštite građana, koordinacije i sprovođenja populacione politike u 2024. godini

MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU Javni poziv za podnošenje predloga programa za dodelu dotacija namenjenih za projekte porodičnopravne zaštite građana, koordinacije i sprovođenja populacione politike u 2024. godini 1. Predmet oglašavanja Konkurs se raspisuje za korišćenje dotacija nevladinim organizacijama za projekte porodičnopravne zaštite građana, koordinacije i sprovođenja populacione politike u 2024. godini. Sredstva […]

Nastavi

MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU – Javni poziv za podnošenje predloga programa za dodelu dotacija namenjenih za projekte porodičnopravne zaštite građana, koordinacije i sprovođenja politike u oblasti demografije u 2024. godini

MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU Javni poziv za podnošenje predloga programa za dodelu dotacija namenjenih za projekte porodičnopravne zaštite građana, koordinacije i sprovođenja politike u oblasti demografije u 2024. godini 1. Predmet oglašavanja Javni poziv se raspisuje za korišćenje dotacija nevladinim organizacijama za projekte porodičnopravne zaštite građana, koordinacije i sprovođenja politike u oblasti […]

Nastavi