Reference


KOMERCIJALNA BANKA
Glavna ulica 16.
24420 Kanjiža
Telefon: 024/874-010, 874-568

Preduzetnički krediti

Male rate za veliki biznis!

Komercijalna banka Vam nudi najpovoljnije uslove na domaćem tržištu za vaše preduzetništvo – niske kamatne stope i fleksibilne rokove otplate!

Brzo i jednostavno, bez obaveznog učešća ili depozita!

Maksimalna visina kredita zavisi samo od Vas!

Zato ne oklevajte: posetite nas, a naši kreditni savetnici će se postarati da za Vas izaberu najpovoljniju kreditnu opciju.

Kontakt centar: 0700 800 900
+381 11/330 80 00, 330 82 06, 330 80 65

krediti@kombank.com

Kratkoročni krediti
Komercijalna banka AD odobrava klijentima kratkoročne kredite (dinarske i devizne) sa rokom vraćanja do godinu dana sa mogućnošću jednokratne otplate, odnosno otplate u ratama za sledeće namene: za finansiranje osnovnih i obrtnih sredstava, izvoza gotovih proizvoda i usluga, finansiranje zaliha sirovina, finansiranje proizvodnje kao i za druge namene. Kamatna stopa i ostali uslovi kreditiranja definišu se ugovorom i zavise od kreditne sposobnosti klijenta, namene plasmana, kreditne istorije, poslovnog odnosa sa Bankom i ponudjenog sredstva obezbedjenja.

+381 11/324 09 11 lokali: 735, 621, 669, 520, 586, 534

preduzeca@kombank.com

www.kombank.com