Reference


KASAŠ JUDIT – EKONOMISTA – PORESKI SAVETNIK

Vršim savetodavne usluge u vezi računovodstva i poreza.

Takođe mi je zadatak izrada biznis planova, raznih kalkulacija i ponuda, kao i davanje saveta u vezi primene poreskih propisa.
Aktivnosti privrednih subjekata imaju različite poreske aspekte. Cilj svake firme je sticanje dobiti. Aktuelni zakonski propisi iz oblasti poreza, stimulišu ulaganja i zapošljavanje. Zahvaljujući tim merama, direktno se može umanjiti porez na dobit.

Smatram veoma bitnim, da su vlasnici useljenih firmi otvoreni za saradnju i izgradili smo poslovni odnos, koji se temelji na međusobnom poverenju. Obraćaju nam se sa raznim pitanjima. Trudimo se da udovoljimo njihovim zahtevima, pružajući stručnu podršku u cilju njihovog razvoja. Cilj nam je zajednički, i nadamo se da ćemo ga zajedno i ostvariti.

Telefon Regionalne privredne komore Kikinda, kancelaija u Kanjiži:

024 875 062