Reference

PAKAI MAJOR MARIJA – PRAVNI STRUČNI SAVETNIK

Vršim pravne savetodavne usluge u Poslovnom inkubatoru u Kanjiži. Ova usluga sadrži dopunu osnivačkih dokumenata, pregled unutrašnjih pravilnika da ovi neophodni dokumenti budu u skaldu sa zakonom i realnim zahtevima preduzetnika.

Zaključivanje konkretnih ugovora je bio važan zadatak zbog pravne sigurnosti. Preduzetnici su se suočili da putem ovih ugovora mogu da zaštite svoje poslovne interese.

Sklopili smo konkretne ugovore sa poslovnim partnerima, odnosno pripremili smo važne dokumente za uspešno obavljanje posla.

Htela bi istaknuti, da u savetodavnu aktivnost smo uključili mladog pravnika Dukai Karolja, ko je bio zainteresovan za saradnju. Verujem da uspešno će nastaviti pravne savetodavne usluge.

Pakai Major Marija, dipl. pravnik