Reference


„Anđeo čuvar“ d.o.o. Kanjiža
Preduzeće za obezbeđenje i čuvanje imovine i lica
Ul. Doža Đerđa 4.
24420 Kanjiža
Tel/fax: 024/873-151

Dozvolite da se predstavimo:

Osnovani smo 06.12.2005. godine sa odobrenjem-rešenjem Agencije za privredne registre Republike Srbije sa sedištem u Kanjiži. Državljani smo Srbije a građani Kanjiže, sa stalnim mestom boravka u Kanjiži.

Cilj nam je da se svi korisnici naših usluga, građani sa stalnim, privremenim i turističkim boravkom na teritoriji opštine Kanjiža osećaju bezbedno, sigurno, njihova imovina bude čuvana i sačuvana.

Dobro poznavanje teritoriju opštine Kanjiža, okolnih naselja i atara, naše dugogodišnje iskustvo, zaposleni u svim mesnim zajednicama koji su provereni, odgovorni i ispunjavaju sve kriterijume Zakona o nošenju oružja Republike Srbije obučeni su za obavljanje radnih zadataka fizičkog obezbeđenja sa i bez vatrenog oružja, omogućili su nam da ispunimo cilj sa kojim smo osnovali preduzeće.

Naše usluge koje vam stoje na raspolaganju:

– obezbeđenje imovine i lica,
– fizičko obezbeđenje i video nadzor,
– čuvarstvo uz patrolnu delatnost,
– služba za čišćenje.

Priroda naše delatnosti zahteva potpunu diskreciju i mi je se strogo pridržavamo!