Reference


LHB BANKA
Glavna ulica 8.,Kanjiža
Telefon: 024/875-187

OSNOVNE INFORMACIJE ZA KLIJENTE

LHB Banka Beograd odobrava kredite pravnim licima i preduzetnicima za finansiranje poslova iz delatnosti preduzeća na rok do 12 meseci (kratkoročni krediti) i na rok od 12 do 36 meseci (dugoročni krediti). Iznos odobrenog kredita zavisi od poslovne pozicije i kreditne sposobnosti klijenata. Kao instrumente obezbeđenja, klijenti podnose Banci ovlašćenja i menice preduzeća, jemstvo i menice vlasnika preduzeća, devizno obezbeđenje (depozit), hipoteke i dr.
—Neophodna dokumentacija za odobrenje dinarskih i deviznih kredita :
— Zahtev za kredit,
— Rešenje o registraciji preduzeća (overena fotokopija),
— Izveštaj Zavoda za statistiku o razvrstavanju preduzeća,
— Statut preduzeća/ugovor o osnivanju (overena fotokopija),
— Bilanse uspeha i stanja za poslednje dve godine,
— Potvrda o stanju na računu u drugim bankama
— i ostalu dokumentaciju vezanu za odobrenje kredita (investicioni program, biznis plan, izvod iz zemljišnih knjiga
i procena vrednosti nekretnine i dr.).
–Efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja propisan (Odlukom NBS) način iskazivanja kamate i drugih troškova koje klijent plaća prilikom korišćenja kredita ili dobija za depozit uložen u banku. Kod nas, EKS jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi kod depozita zbog načina obračuna kamate.

NAPOMENA: Svi krediti sa valutnom klauzulom se obračunavaju prema srednjem kursu LHB Banke Beograd za EVRO

www.nlb.rs