Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini

1. CILJ KONKURSA

Cilj konkursa jeste ukrupnjavanje poljoprivrednih parcela i stvaranje pretpostavki za podizanje nivoa uređenosti teritorije katastarske opštine na kojoj se sprovodi postupak komasacije.

2. PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je:
• Započinjanje novih postupaka komasacije
• Nastavak ranije započetih postupaka komasacije; Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije; Uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije

3. KORISNICI SREDSTAVA:

Korisnici sredstava po ovom konkursu su jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije AP Vojvodine.
• U delu predmeta konkursa koji se odnosi na izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupka komasacije, podnosioci prijave na konkurs su jedinice lokalnih samouprava a isključivo pravo vršenja ovih poslova ima JVP „Vode Vojvodine“.

4. VISINA SREDSTAVA KOJA SE DODELJUJU KONKURSOM I OBJAVLJIVANJE KONKURSA

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom je sledeći:
• za započinjanje novih postupaka komasacije 10.000.000,00 dinara bez PDV-a
• za nastavak ranije započetih postupaka komasacije; Izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije; Uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije 50.000.000,00 dinara bez PDV-a

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u obimu do 60% od ukupne vrednosti radova bez PDV-a. Preostali iznos ugovorenih sredstava obezbeđuje jedinica lokalne samouprave. Celokupan iznos pdv-a pada na teret Korisnika sredstava.
Pored dnevnog lista „Dnevnik“, ovaj konkurs se objavljuje i u Službenom listu AP Vojvodine i na internet starnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

5. NAMENA ZA KOJU SE SREDSTVA MOGU KORISTITI

Po prijavama koje se podnose za započinjanje novog postupka komasacije, sredstva se dodeljuju za realizaciju aktivnosti definisanih programom komasacije, odnosno za realizaciju aktivnosti utvrđenih ugovorom između lokalne samouprave i izvođača geodetsko tehničkih radova (ukoliko je već sprovedena procedura javne nabavke i zaključen ugovor sa izvođačem geodetsko tehničkih radova): komasaciona procena vrednosti zemljišta, geodetsko-tehnički radovi i istovrsne aktivnosti.
Isključivi nadzor nad radovima u katastarskom premeru, komasacionom premeru i komasacionoj proceni vrednosti zemljišta od 04.12.2015.godine vrši Republički geodetski zavod.
Po prijavama koje se podnose za nastavak ranije započetih postupaka komasacije, sredstva se dodeljuju za aktivnosti definisane programom komasacije odnosno aktivnosti definisane ugovorom između lokalne samouprave i izvođača radova: geodetsko-tehnički radovi, radovi na uređenju zemljišta koji su nužni radi nesmetanog sprovođenja komasacije, katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta, nabavka belega i istovrsne aktivnosti.
Isključivi nadzor nad radovima u katastarskom premeru, komasacionom premeru i komasacionoj proceni vrednosti zemljišta od 04.12.2015.godine vrši Republički geodetski zavod.
Po prijavama koje se podnose za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije, sredstva se dodeljuju za radove na kanalima, propustima, ustavama, crpnim stanicama sa pratećom elektro-mašinskom opremom i drugim objektima na kanalskoj mreži kojima upravlja JVP „Vode Vojvodine“.
Po prijavama koje se podnose za uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije, sredstva se dodeljuju za uređenje atarskih puteva struganim asfaltom, asfaltom, betonom i metodom stabilizacije hidrauličnim vezivom i uređenje otresišta rebrastim armiranim betonom.
U smislu ovog konkursa:
Po ovom konkursu sredstva se dodeljuju za realizaciju aktivnosti iz tačke 2 (PREDMET KONKURSA) za plaćanja koja će se izvršiti nakon zaključenja ugovora koji se odnose na započinjanje novih postupaka komasacije, nastavka ranije započetih postupaka komasacije, i uređenje atarskih puteva, između Sekretarijata i jedinica lokalne samouprave, odnosno nakon zaključenja ugovora koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije između Sekretarijata, jedinica lokalne samouprave i JVP „Vode Vojvodine“.
Po prijavama koje se podnose za započinjanje postupaka komasacije i prijavama za nastavak ranije započetih postupaka komasacije, predmet sufinansiranja nisu troškovi: komisije za komasaciju, potkomisija, komisije za javnu nabavku, konsultantskih usluga, krčenja šuma i seče stabala, nabavka kancelarijskog materijala i opreme, izrada programa komasacije, telefona, struje, zakupa prostorija, reprezentacije i slično.

Konkurs je otvoren zaključno sa 23.03.2020. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4405.

Detaljnije