Novi konkursi Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok za podnošenje prijava je 09.03.2020.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam