Finansiranje troškova organizovanog prevoza učenika srednjih škola sa sedištem u AP Vojvodini na sajam obrazovanja u Novom Sadu za 2020. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE-NACIONALNE ZAJEDNICE Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti podizanja kvaliteta obrazovno – vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja – troškovi organizovanog prevoza učenika srednjih škola sa sedištem u AP Vojvodini na sajam obrazovanja u Novom Sadu za 2020. godinu Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne […]

Nastavi

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive rasvete

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive rasvete Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2020. godinu, u ukupnom iznosu od 70.000.000,00 dinara. Bespovratna podsticajna sredstva se […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2020. godini

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2020. godini I Sredstva iz budžeta opštine Kanjiža u 2020. godini za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža dodeljuju se u visini od 1.800.000,00 (jedanmilionosamstohiljada) dinara. II Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju crkvene opštine tradicionalnih […]

Nastavi