4 konkursa iz oblasti javnog informisanja za 2020. godinu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

4 konkursa iz oblasti javnog informisanja za 2020. godinu

1. Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa u 2020. godini

2. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2020. godini

3. Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 2020. godini

4. Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju u 2020. godini

Detaljnije