Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom nastavlja sa jačanjem kapaciteta JLS i OCD u cilju unapređenja saradnje i dijaloga

NAJAVA: Kancelarija nastavlja sa jačanjem kapaciteta JLS i OCD u cilju unapređenja saradnje i dijaloga Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom u 2020. godini nastavlja sa aktivnostima usmerenim na jačanje kapaciteta organa javne uprave i organizacija civilnog društva u pravcu izgradnje i unapređenja dijaloga i njihove međusobne saradnje. Imajući u vidu potrebu da se obezbedi […]

Nastavi

Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata usmereni na unapređenje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2020. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata usmereni na unapređenje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2020. godini Javni konkurs se raspisuje programe i projekte udruženja, fondova i fondacija (u daljem tekstu: podnosilac prijave), usmerene na ostvarivanje prava nacionalnih […]

Nastavi

Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja i negovanja multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije u AP Vojvodini u 2020. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja i negovanja multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije u AP Vojvodini u 2020. godini Javni konkurs se raspisuje za programe i projekte udruženja, fondova i fondacija (u daljem tekstu: podnosilac prijave), usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne […]

Nastavi