Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uklanjanje divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta, odnosno privođenje nameni poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETAR ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uklanjanje divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta, odnosno privođenje nameni poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA:
Cilj konkursa jeste uklanjanje komunalnog, neopasnog, inertnog otpada (u daljem tekstu: Otpad) odlaganog na divljim deponijama lociranim na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini.
Predmet sufinansiranja jesu troškovi uklanjanja (primarna separacija ili drugi tretman otpada na mestu divlje deponije radi maksimalnog iskorišćavanja komunalnog otpada, utovar, transport i odlaganje odnosno adekvatno zbrinjavanje na registrovanim deponijama, kao i vršenje nadzora nad uklanjanjem divljih deponija) komunalnog, neopasnog, inertnog otpada s divljih deponija formiranih na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA:
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste 5.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za uklanjanje komunalnog, neopasnog i inertnog otpada po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupno prihvatljivih troškova.
Maksimalni iznos sredstava po jednoj prijavi koji odobrava Sekretarijat iznosi do 1.000.000,00 dinara, bez PDV-a.
Preostali iznos obezbeđuje korisnik sredstava. Troškove PDV snosi korisnik sredstava.

3. KORISNICI SREDSTAVA:
Pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) s teritorije AP Vojvodine (u daljem tekstu: Korisnici).

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU:
Iz podnete prijave razmatraće se jedino parcele koje predstavljaju poljoprivredno zemljište u državnoj svojini na kojima se nalaze deponije. Prijave u kojima se navode druge vrste zemljišta ili druga vrsta vlasništva, neće biti razmatrane, odnosno prijava će se delimično prihvatati i samim tim opredeljiviti prihvatljivi troškovi.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA:
Konkurs je otvoren zaključno sa 09.03.2020. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4405.

Detaljnije