Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU’

Konkurs za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu srednje poljoprivredne škole kroz nabavku opreme

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu srednje poljoprivredne škole kroz nabavku opreme

Sredstva se dodeljuju kao podrška srednjim poljoprivrednim školama s teritorije AP Vojvodine za intenziviranje korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz nabavku opreme, a s ciljem osavremenjivanja nastave u srednjim poljoprivrednim školama.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom, podnosi se zaključno sa 22.04.2016. godine

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija

agriculture eventPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2016. godini na teritoriji AP Vojvodine

PREDMET I CILJ KONKURSA
Predmet konkursa je dodela sredstava kojima će se sufinansirati organizovanje tradicionalnih manifestacija u 2016. godini, na teritoriji AP Vojvodine, u cilju jačanja i podizanja kapaciteta ruralne sredine, povezivanje poljoprivrednika, promocija ruralne sredine i poljoprivrednih proizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu.

VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Ukupan iznos sredstava namenjen za podršku organizatorima tradicionalnih manifestacija iznosi 10.000.000,00 dinara.
Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi je 40.000,00 dinara, a maksimalni iznos je 700.000,00 dinara.

KORISNICI PODSTICAJNIH SREDSTAVA
1. Naučno–stručne manifestacije, vezane za oblast: poljoprivrede, preradu, sigurnost hrane i kvalitet proizvoda, organizovanje poljoprivrednih proizvođača kao i ruralni razvoj.
Korisnici: obrazovne ustanove i naučno – istraživačke ustanove sa teritorije AP Vojvodine, korisnici budžetskih sredstava osnovani od strane Republike Srbije ili AP Vojvodine.

2. Manifestacije tipa sajmova i izložbi, koje su vezane za poljoprivredu, preradu poljoprivrednih proizvoda, ishranu i ruralni razvoj.
Korisnici:
– lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine – udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine, u čijem su delokrugu poljoprivredne
aktivnosti i ruralni razvoj, osim udruženja građana koja se bave stočarskom proizvodnjom, u smislu člana 37. stav 2. Zakona o udruženjima (“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009 i 99/2011 – dr. zakoni).

3. Za lokalno–tradicionalne manifestacije sa svrhom očuvanja tradicionalnih zanata i očuvanja proizvodnje lokalnih proizvoda.
Korisnici:
– lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine – udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, neguju tradicionalne vrednosti i bave se očuvanjem starih zanata na selu, osim kulturno umetničkih društava.

Za manifestacije pod rednim brojem 2. i 3. mogu konkurisati udruženja građana koja su upisana u APR pre 01.01.2016.godine.

USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA
Sredstva za sufinansiranje tradicionalnih manifestacija po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno; Podnosilac prijave može da podnese samo jednu prijavu na Konkurs i samo po jednom osnovu.

Neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje; Konkursna dokumentacija se ne vraća.
Da su izmirene obaveze prema Sekretarijatu po ugovorima iz prethodnih godina, a zaključenim za namene određene ovim Konkursom.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 22.04.2016. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona broj: 021/487-4601. Tekst konkursa i obrazac prijave može se preuzeti sa: www.psp.vojvodina.gov.rs

Konkurs za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije

clean waterPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije u 2016. godini

Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 05. 04. 2016. godine.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranjei programske aktivnosti udruženja građana

cowsgreenbluePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava kojima će se sufinansirati programske aktivnosti udruženja građana u 2016. godini na teritoriji AP Vojvodine, čija je delatnost u vezi s poljoprivrednom i stočarskom proizvodnjom.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.04.2016. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, grožđa i povrća

suseno vocePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, grožđa i povrća na teritoriji АП Вojvodine u 2016.godini

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, grožđa i povrća na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini (u daljem tekstu: Konkurs), jeste ulaganje u novu opremu, radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanja ruralnog stanovništva.

Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava u novu opremu za sušenje, zamrzavanje, blanširanje, pasterizaciju, sterilizaciju, prijem, preradu, punjenje i pakovanje proizvoda od voća, grožđa i povrća.

Pravo učešća na Konkursu imaju fizička lica.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 30.09.2016. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava

SalasPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine u 2016.godini

Pravo za učešće na Konkursu imaju fizička lica i zemljoradničke zadruge.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 30.09.2016. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi

cow funnyPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2016. godini

Pravo za učešće na Konkursu imaju fizička lica nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 30.09.2016. godine.

Detaljnije

Konkurs za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže

kanalPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini

Pravo za učešće na Konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine.

Rok za podnošenje prijava: 05.04.2016. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru

foliasatorPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji ap vojvodine u 2016.godini

CILJ I PREDMET KONKURSA
Cilj konkursa jeste intenzivnije korišćenje postojećih zemljišnih resursa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2016. godini.
Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje konstrukcije za objekte zaštićenog prostora, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje objekata zaštićenog prostora; folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje kap po kap; instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage i sistema za zagrevanje.

VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu iznosi 60.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu dodeljuju se u visini do 50% od ukupne vrednosti investicije bez PDV‐a.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju:

Fizičko lice–nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva s teritorije AP Vojvodine,

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 30.09.2016.godine.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487‐44‐24 od 10 do 14 časova.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za nabavku elemenata sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda

protivgradna mreza2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za nabavku elemenata sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine za 2016. godinu

CILJ I PREDMET KONKURSA
Cilj konkursa jeste povećanje površina zasada voća pod sistemom protivgradnih mreža u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2016. godini.
Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke elemenata sistema za protivgradnu zaštitu sa naslonom/bez naslona (Tabele a i b Pravilnika).

VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu iznosi 270.000.000,00 dinara.
Sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalni iznos sredstava po jednoj prijavi ne može preći 8.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:
A. Nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu s naslonom za voćarsku proizvodnju na površini od 0,5 do 10 hektara. Maksimalni iznos sredstava ne može biti veći od 60% vrednosti investicije; najviši iznos može biti 8.000.000,00 dinara odnosno do 800.000,00 dinara po hektaru.

B. Nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu (bez naslona‒stubova) za voćarsku proizvodnju na površini od 0,5 do 10 hektara. Maksimalni iznos sredstava ne može biti veći od 60% vrednosti investicije; najviši iznos može biti 4.900.000,00 dinara odnosno do 490.000,00 dinara po hektaru.

KORISNICI SREDSTAVA
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju:
• Fizička lica – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva s teritorije AP Vojvodine;
• Pravna lica – registrovana poljoprivredna gazdinstva s teritorije AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 30.09.2016. godine

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/456‐267, od 10 do 14 časova.

Detaljnije