Evropske integracije

Konkursi

fosserbiaFOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Evropske integracije

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program Fond podržava projekte čiji je cilj:
– monitoring procesa približavanja Srbije Evropskoj uniji, izvršavanja Evropskog partnerstva i drugih sporazuma sa EU na snazi, zalaganje (advocacy) kod državnih, pokrajinskih i loklanih vlasti za vođenje politika koje doprinose ubrzavanju procesa Evropskih integracija i komunikacija nalaza monitoringa Komisiji i drugim telima i organima EU;

– upoznavanje građana sa sadržajima i preporukama Godišnjih progresivnih izveštaja Komisije EU o ostvarivanju Evropskog partnerstva;

– razvijanje, zalaganje (advocacy) za donošenje i efektivno sprovođenje politika od kojih zavisi vizna liberalizacija sa zemljama članicama Šengenskog sporazuma;

– intenziviranje saradnje organizacija civilnog društva i država Zapadnog Balkana u oblastima od značaja za proces integracije u EU;

– zalaganje (advocacy) kod organa i tela EU da pored Vlade intenziviraju svoj dijalog i konsultacije sa širim spektrom organizacija civilnog društva, drugim organima i telima javne vlasti (npr. sa nezavisnim telima) i udruženjima biznisa (naročito udruženjima MSP);

– zalaganje (advocacy) kod institucija EU i država članica EU za vođenje dinamične, neprotivrečne i konsolidovane politike proširenja prema zemljama Zapadnog Balkana;

– jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za učestvovanje u procesu evropskih integracija i njegovom nadgledanju, kao i za vođenje aktivnih kampanja zagovaranja koje se odnose na ubrzavanje procesa evropskih integracija, uključujući i podizanje kapaciteta za kontrolu trošenja sredstava predpristupne pomoći (IPA).

Pravo podnošenja projekata imaju: državni i pokrajinski organi, organi lokalne (samo)uprave, nevladine organizacije, ekspertske organizacije (think-tank) strukovna i profesionalna udruženja i njihove koalicije.

Predlozi projekata za podršku Fondacije za otvoreno društvo se primaju tokom cele godine.

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta