Fond Mama Keš namenjen je ženama

„MAMA CASH“ Fond Mama Keš namenjen je ženama Cilj programa/projekta Mama Keš se zalaže za društvenu transformaciju i unapređivanje ženskih prava širom sveta. Ona teži stvaranju mirnog i pravednog sveta u kome žene imaju slobodu izbora i osigurana ljudska prava. Oblast podrške Mama Keš finansijski podržava •    novonastale pokrete nevidljivih i marginalizovanih grupa žena i […]

Nastavi

Vladavina prava i tranziciona pravda

FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Vladavina prava i tranziciona pravda PRAVNI PROGRAM Prioriteti programa su: • Reforma pravosuđa i uspostavljanje punih garancija za njegovu nezavisnost (evropeizacija pravnog i pravosudnog prostora); • Unapređenje institucionalnih aranžmana, mehanizama i praksi za zaštitu ljudskih prava, prava nacionalnih manjina i eliminaciju diskriminacije. REFORMA PRAVOSUĐA Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz […]

Nastavi

Unaprđenje prava žene

FOND ZA HITNE AKCIJE ZA ŽENSKA LJUDSKA PRAVA Unaprđenje prava žene Iznos: Maximalno: 5000 dolara. Krug aplikanata: Ženske organizacije. Brzo dodeljivanje grantova Fond za hitne akcije (Urgent Action Fund – UAF) obezbeđuje pravovremene male grantove da podrži strategijske intervencije u situacijama kada se pojavi prilika za unapređenja ženskih ljudskih prava bilo gde u svetu. buy […]

Nastavi