Poziv za podnošenje predloga za male projekte

Konkursi

Swiss Agency for development and Cooperation - LogoŠVAJCARSKA KANCELARIJA ZA SARADNJU U SRBIJI

Mali projekti

Mali projekti Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji obezbeđuju brzu pomoć nevladinim organizacijama, udruženjima građana i državnim institucijama u ostvarenju projekata koji zahtevaju hitnu podršku sa održivom budućnošću.

Do danas je Švajcarska kancelarija za saradnju omogućila realizaciju više od 200 malih projekata u iznosu od oko 2,2 miliona švajcarskih franaka.

Tipični mali projekti:
•    imaju pojedinačnu vrednost od najviše 20.000 švajcarskih franaka,
•    pružaju jednokratnu finansijsku pomoć,
•    operativno se završavaju u periodu koji ne traje duže od kalendarske godine koja je u pitanju (najkasnije do 15. decembra).

Za puni opis kriterijuma koji se primenjuju na male projekte, pogledati stranicu Kriterijumi za male projekte. Za predloge u skladu sa ovim kriterijumima

Aplikacioni formular slati elektronskom poštom/ poštom/ lično, na engleskom ili srpskom, na adresu Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji.

Link