Podrška projektima nevladinih organizacija

Konkursi

Charles Stuart mott FONDACIJA ČARLS STJUART MOT

Podrška projektima nevladinih organizacija

Ko može da konkuriše: Nevladine organizacije.

Cilj programa:

Podsticati društva u Centralno istočnoj Evropi i Rusiji gde ljudi i zajednice poštuju prava jedni drugih i uspešno se angažuju u došenju odluka koje utiču na politike i procese koji oblikuju njihove živote na lokalnom, nacionalnom i medjunarodnom nivou.

Oblasti: razvoj neprofitnog sektora i filantropije, građansko angažovanje i učešće javnosti, tranziciona pravda.

Predlozi se podnose Fondaciji najmanje četiri meseca pre početka predloženog perioda odobrenja granta.

Prijave se mogu podnositi tokom cele godine, ali one koje stignu u periodu 01. septembra – 31. decembra razmatraju se tek u svetlu implementacije naredne godine.

Rok za predaju dokumentacije: 31. avgust 2013.

Link