Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini Konkurs se raspisuje za sufinansiranje redovne delatnosti, projekata i organizovanje manifestacija, kao i nabavke opreme i investiciona ulaganja organizacija etničkih zajednica sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini. USLOVI KONKURSA Rok za podnošenje prijava je 22. […]

Nastavi

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji AP Vojvodine za 2013. godinu U skladu sa članom 4. Odluke o raspodeli budžetskih sredstava, sredstva se odobravaju za sufinansiranje obavljanja graditeljske, dobrotvorne i naučne delatnosti tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i organizacija i […]

Nastavi

Konkurs za realizaciju akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za realizaciju akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini tokom 2013. godine Konkurs je namenjen za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija mladih i za mlade, Kancelarija za mlade, lokalnih samouprava i ustanova radi realizacije Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini, čije je sedište na teritoriji […]

Nastavi