Vladavina prava i tranziciona pravda

FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Vladavina prava i tranziciona pravda PRAVNI PROGRAM Prioriteti programa su: • Reforma pravosuđa i uspostavljanje punih garancija za njegovu nezavisnost (evropeizacija pravnog i pravosudnog prostora); • Unapređenje institucionalnih aranžmana, mehanizama i praksi za zaštitu ljudskih prava, prava nacionalnih manjina i eliminaciju diskriminacije. REFORMA PRAVOSUĐA Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz […]

Nastavi

Medijski program i kultura komunikacije

FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Medijski program i kultura komunikacije Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj: – monitoring implementacije medijskih politika, legislative i praksi i zalaganje za njihovu harmonizaciju sa međunarodnim i evropskim standardima u funkciji obezbeđenja nezavisnosti i održivog razvoja medija i medijskih kuća; […]

Nastavi

Informacioni program

FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Informacioni program Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj: • afirmaciju koncepta informacionog i društva znanja kao sredstva ubrzanog i održivog razvoja i instrumenta za otvaranje društva; • stvaranje stimulativnog političko-pravnog i društvenog okvira za ubrzani razvoj informacionog društva i društva […]

Nastavi