Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2013. godinu Ukupan iznos sredstava namenjenih finansiranju projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2013. godinu iznosi: 16.400.000,00 dinara. Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se nevladinim organizacijama (udruženjima građana) sa teritorije opštine Kanjiža u skladu sa Odlukom o načinu finansiranja […]

Nastavi

Konkurs za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja u 2013. godini I Sredstva u visini od 5.000.000,00 dinara iz budžeta opštine Kanjiža dodeljuju se za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata javnih glasila od lokalnog značaja, na jezicima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Kanjiža. II Pravo na podnošenje prijave za finansiranje ili […]

Nastavi

Javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti poljoprivrede

OPŠTINA KANJIŽA Javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti poljoprivrede iz budžeta opštine Kanjiža za 2013. godinu Ukupan iznos neraspoređenih sredstava namenjenih finansiranju projekata nevladinih organizacija u oblasti poljoprivrede iz budžeta opštine Kanjiža za 2013. godinu iznosi 2.000.000,00 dinara. Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se nevladinim organizacijama (udruženjima građana) čiji je delatnost poljoprivreda […]

Nastavi