Poziv za podnošenje predloga projekata Udruženja u oblasti boračko-invalidske zaštite i negovanja tradicija

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE Poziv za podnošenje predloga projekata Udruženja u oblasti boračko-invalidske zaštite i negovanja tradicija Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sektor za boračko-invalidsku zaštitu, upućuje javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama osnovanim radi ostvarivanja ciljeva u oblasti negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i poboljšanja položaja boraca, veterana, invalida i porodica palih […]

Nastavi