Poziv za podnošenje prijava za realizaciju paketa podrške opštinskim i gradskim upravama

Konkursi

SKGO

Poziv za podnošenje prijava za realizaciju paketa podrške opštinskim i gradskim upravama

U sklopu realizacije projekta Program podrške opštinama IPA 2007 – Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga, koji u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Stalnom konferencijom gradova i opština sprovodi konzorcijum koji predvodi GIZ International Services, a koji finansira Evropska unija raspisuje se:

Poziv za podnošenje prijava za realizaciju paketa podrške opštinskim i gradskim upravama

Pravo na učešće u pozivu za podnošenje prijava imaju gradovi, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji.

Zainteresovani gradovi, opštine i gradske opštine u okviru realizacije projekta Program podrške opštinama IPA 2007 – Dobra, uprava, planiranje i pružanje usluga, mogu da apliciraju za sledeće pakete podrške:

1. Uvođenje novog modela organizacione strukture u opštinskoj/gradskoj upravi;
2. Unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima;
3. Unapređenje kvaliteta usluga koje gradske i opštinske uprave pružaju građanima;
4. Razvoj/unapređenje uslužnih centara.

Paketi podrške opštinskim i gradskim upravama podrazumevaju pružanje EKSPERTSKE podrške i stručnog znanja u ključnim prioritetnim oblastima uz primenu različitih modaliteta.

Rok za dostavljanje prijava je 24. februar 2012. godine.

Dokumentaciju i uputstva za apliciranje možete preuzeti sa internet prezentacije projekta Program podrške opštinama IPA 2007- Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga (link http://www.msp-ipa2007.org/sr/c3prijava )

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa podnošenjem prijava možete kontaktirati:

Info centar – paketi podrške opštinskim i gradskim upravama
Telefon: 011/ 32- 84-160, 32- 84-916
e-mail: bojana.ristic@giz.de

Link