Javni poziv za Program ranog razvoja

Konkursi

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Javni poziv za Program ranog razvoja

•    Naslov programa: Program ranog razvoja

•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Fond za inovacionu delatnost

•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program ranog razvoja je namenjen privatnim mikro i malim preduzećima u ranim fazama razvoja, koja poseduju tehnološku inovaciju i imaju potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine, kao i jasnu tržišnu potrebu. Cilj Programa ranog razvoja je podsticanje stvaranja inovativnih kompanija zasnovanih na znanju, kroz privatna start-up ili spin-off preduzeća, tako što će obezbediti finansiranje tržišno orijentisanih inovativinih tehnologija i usluga sa visokim potencijalom komercijalizacije.

•    Aplikanti: Aplikant mora biti privatno mikro ili malo preduzeće, osnovano u Srbiji, pre ne više od 2 (dve) godine, u vreme prijave, sa većinskim srpskim vlasništvom.

•    Finansiranje: Odobreno finansiranje u okviru Programa ranog razvoja će pokrivati maksimalno 85%, sve do iznosa od EUR 80,000 od ukupno odobrenog budžeta projekta. Minimum 15% od ukupno odobrenog budžeta projekta, mora biti obezbeđeno od strane Podnosioca Prijave iz drugih, po mogućstvu privatnih izvora, nezavisno od Fonda.

•    Trajanje projekta: Projekat koji aplicira za Program ranog razvoja mora biti planiran za period od 12 meseci i može biti iz svih polja nauke i tehnologije, u svim industrijskim sektorima.

•    Rok za prijavu: 31. avgust 2012. godine

•    Internet adresa / email: www.inovacionifond.rs

Link

Izvor