Sufinansiranje projekata javnog informisanja u dijaspori

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs z Horse With Sore Back Muscles a sufinansiranje projekata javnog informisanja u dijaspori

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje je 2.000.000 dinara.

Konkursom za sufinansiranje projekata javnog informisanja u dijaspori odobravaju se sredstva za realizaciju projekata informisanja na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u susednim državama Autonomne Pokrajine Vojvodine, i to: Hrvatskoj, Mađarskoj i Rumuniji (u daljem tekstu: dijaspora).

Sredstva se odobravaju u cilju: uvođenja, poboljšanja  ili proširenja  programskih sadržaja u registrovanim javnim glasilima, razvoja javnih glasila, unapređenja programskih sadržaja javnih glasila, podrške ostvarivanja prava srpskog naroda u dijaspori na informisanje na sopstvenom jeziku, razvoja obrazovanja  i negovanja sopstvene kulture i identiteta, razvoja jezičke kulture.

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansira projekte najviše do 75% vrednosti projekta.

PREDMET, CILj I KRITERIJUMI
Predmet konkursa je sufinansiranje novih  ili obnovljenih sadržaja javnih glasila značajnih za ostvarivanje javnog interesa srpskog naroda u dijaspori u oblasti informisanja.

Cilj konkursa je sufinansiranje proizvodnje novih i obnovljenih programskih sadržaja javnih glasila u dijaspori značajnih za ostvarivanje interesa pripadnika srpskog naroda koji živi u dijaspori, što podrazumeva uvođenje, poboljšanje  ili proširenje  programskih sadržaja u novinama ili elektronskim javnim glasilima koji se posebno odnose na ekonomsku, društvenu i kulturnu problematiku, pitanja iz oblasti socijalne zaštite, društvene brige o deci, položaja mladih ili starijih građana, rodnu ravnopravnost, manjinske društvene grupe, zaštitu životne sredine.

Kriterijumi za ocenjivanje projekata su: značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje srpskog naroda, značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta pripadnika srpskog naroda, kvalitet, aktuelnost,  kreativnost, eksperiment u žanru, finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost i održivost projekta. Prednost imaju projekti  koji su dostupni većem broju korisnika.

USLOVI, PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Predloženi projekat se mora realizovati preko registrovanog javnog glasila čije se sedište nalazi na teritoriji države iz koje konkuriše predlagač projekta.
Ukoliko je učesnik na konkursu registrovan za produkciju, ali ne i za emitovanje, mora imati potpisan ugovor sa registrovanim javnim glasilom koje će emitovati medijski proizvod.

Pravo učešća na konkursu imaju registrovani osnivači javnih glasila i pravna lica registrovana za audio i video produkcije na jeziku i pismu pripadnika srpskog naroda u navedenim zemljama.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 9. februara 2012. godine.

Tekst konkursa i prijava

Horse With Sore Back Muscles