UNDP – Javni poziv za podršku jedinicama lokalnih samouprava (JLS) u oblasti upravljanja otpadom i obnovljivim izvorima energije

Konkursi

UNDP – Javni poziv za podršku jedinicama lokalnih samouprava (JLS) u oblasti upravljanja otpadom i obnovljivim izvorima energije

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Institucijom za mobilizaciju sredstava koju finansira Ministarstvo finansija Republike Slovačke i Nemačkom razvojnom bankom (KfW) pozivaju jedinice lokalnih samouprava (JLS) da se prijave na konkurs koji se odnosi na upravljanje biootpadom i obnovljive izvore energije.

Poziv ima za cilj da prikupi konkursne prijave od JLS, radi selekcije onih JLS koje prikažu najveći potencijal i interes za investiranje u projekte proizvodnje biogasa i komposta iz biootpada.

Proizvodnja komposta i biogasa iz poljoprivrednih ostataka i biootpada je dobro uspostavljena praksa u mnogim zemljama i prilika za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i kreiranje radnih mesta posebno u ruralnim područjima. Zbog toga, UNDP će na osnovu ovog javnog poziva izraditi Studije korišćenje biootpada za najmanje 3 izabrane JSL. Studija će, osim detaljne analize raspoloživog potencijala biootpada dati smernice, odnosno preporuke za investicije u tretman odnosno korišćenje otpada.

Prijave će biti otvorene od 22. marta do 25. maja 2023. godine. u 17:00 časova.

Detaljnije