Smart Start Program

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST Smart Start Program Fond za inovacionu delatnost poziva perspektivne timove i mikro preduzeća da se prijave za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj svog prvog prototipa u okviru programa Smart Start. Učesnicima u programu na raspolaganju su finansijska i mentorska podrška u iznosu od 4,2 miliona dinara po pojedinačnom projektu. Sa 90% […]

Nastavi

Javni poziv za dodeljivanje inovacionih vaučera

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST Javni poziv za dodeljivanje inovacionih vaučera Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj namenjen privrednim društvima za korišćenje usluga koje pružaju naučnoistraživačke organizacije. Razvoj novih proizvoda i usluga je u direktnoj vezi sa procesom inoviranja, a inovacioni vaučeri su način da se kroz direktan finansijski podsticaj omogući transfer znanja i podstakne stvaranje […]

Nastavi

Javni poziv za Program transfera tehnologije

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST Javni poziv za Program transfera tehnologije Cilj Programa transfera tehnologije (u daljem tekstu: Program TT) je povećanje potencijala komercijalizacije akademskih istraživanja kroz blisku saradnju sa univerzitetima, fakultetima, istraživačkim institutima i njihovim kancelarijama za transfer tehnologije. Podnosioci prijave su javne naučnoistraživačke organizacije, kao i sve druge institucije i organizacije akreditovane za istraživanje […]

Nastavi