Kasarnu u Kanjiži preuzela opština – Vojni kompleks ponovo u funkciji privrede

Vesti

Opština Kanjiža je kupila kompleks kasarne u Kanjiži i preuzima na korišćenje oko pet hektara zemljišta i objekte površine oko 9.000 kvadratnih metara, koje namerava da ulagačima ponudi za privrednu delatnost. Predsednik kanjiške opštine Mihalj Njilaš i predstavnik Ministarstva odbrane Srbije pukovnik Aleksandar Ilić na konferenciji za novinare juče u SO Kanjiža, povodom primopredaje kasarne, istakli su da je time okončan jedan prilično dug proces.

Ovaj kompleks nekada je pripadao građevinskom preduzeću GIK „Budućnost“ pa ga je JNA kupila u vreme raspada bivše Jugoslavije, kada je ova firma otišla u stečaj. Kanjiška opština je za kupovinu kasarne zadužila bankarskim kreditom od 80 miliona dinara, ali kako je najavio predsednik opštine Njilaš, izvršiće se preparcelacija kompleksa, koji će na proleće biti ponuđeni za četiri-pet ulagača.

On je podsetio da je aktuelna opštinska vlast zacrtala da se kompleks kasarne ponovo stavi u privrednu funkciju, što je jedino moglo da se ostvari tako da opština kupi kompleks.

– Za prilike u slučaju ovakvih poslova sve je urađeno vrlo brzo, imajući u vidu da je na ovom poslu bila angažovana Direkcija za imovinu Republike Srbije i da je odluku trebalo da donese i Vlada Republike Srbije. Nadam se da će naši ciljevi biti ostvareni, prvenstveno da se kompleks vrati u privrednu funkciju i da se zaposli što više ljudi. Potrebno je da se to uradi što brže, kako bi mogli što brže vratiti kredit uzet za kupovinu kasarne – ukazao je Njilaš.