Vozom do mora za sedam sati

Vesti

Rekonstrukcija pruge Beograd-Bar do 2014. godine

Ministar infrastrukture Srbije Milutin Mrkonjić založio se danas da se pruga Beograd-Bar rekonstruiše do 2014. godine da bi se postiglo da vozovi tu relaciju od 450 kilometara prelaze za sedam sati.

Mrkonjić je predstvaljajući Studiju izvodljivosti za rekonstrukciju pruge kazao da bi u tom slučaju prosečna brzina vozova bila 85 kilometara na sat, da bi se godišnje prevozilo 5,2 miliona tona robe, umesto sadašnjih oko milion tona, i da bi se dnevno tom prugom prevozilo 8.000 ljudi.

Studija izvodljivosti koju je uradio italijanski „Italfer“ predviđa da do 2020. godine prosečna brzina vozova bude 160 kilometara, ali je Mrkonjić danas rekao da je sasvim dovoljno 85 kilometara, ali da se ubrza rekonstrucija i da se završi do 2014. godine.

Pomoćnica ministra saobraćaja Crne Gore Vida Stevanović je kazala da je za Crnu Goru ta varijanta prihvatljiva i dodala da Crna Gora najviše može obezbediti 138 mil EUR za obnovu pruge, koliko i predviđa studija.

Na osnovu Studije, za rekonstrukciju pruge potrebno je 336 mil EUR, od čega Srbija treba da obezbedi 198 mil EUR.

Predstavnici „Italfera“ su danas kazali da je moguće skratiti rokove ako se obezbedi novac, iako je pruga teška jer sadrži 25% tunela i oko 250 kilometara su vijadukti.

Mrkonjić je kazao da se novac može obezbediti od italijanskih i srpskih firmi koje imaju interes za saradnju, i od međunarodnih institucija, dok je pomoćnica crnogorskog ministra Vida Stevanović kazala da treba razmisliti i o obezbeđivanju bespovratnih sredstava iz pretpristupnih fondova EU.

Kako je najavljeno, Studija će italijanskim partnerima biti predstavljena novembra u Rimu.

Studijom je predviđeno da se prvo saniraju najkritični delovi na pruzi, a rekonstrukcijom nije predviđena promena trase pruge. Izradu studije finansirala je Vlada Italije sa milion evra.