Izjava za medije – Mađarska-Srbija IPA prekogranični program

Vesti

Asocijacija naselja u okolini Kišteleka

Naziv projekta: Izgradnja i pokretanje Mađarsko-Srpskog prekograničnog sistema za upravljanje poplavnom i podzemnom vodom

Asocijacija naselja u okolini Kišteleka zajednički sa svojim partnerima (ICR-Srbija, ATIKÖVIZIG-Mađarska) trenutno radi na ostvarenju projekta „Izgradnja i pokretanje Mađarsko-Srpskog prekograničnog sistema za upravljanje poplavnom i podzemnom vodom”.

Projekat je omogućen kofinansiranjem iz IPA programa međunarodne saradnje Mađarska – Srbija Evropske Unije, u okviru prioritetne ose 1 “INFRASTRUKTURA I ŽIVOTNA SREDINA”, mere 1.2. 1.2 „Zajednička odgovornost za životnu sredinu” aktivnosti 1.2.1. „Manje aktivnosti u oblasti vodoprivrede (odbrana od poplava i podzemnih voda)”.

Glavni cilj projekta je unaprediti postojeća tehnička sredstva koja služe za prevenciju štete izazvane podzemnim vodama i poplavama na socio-ekonomski nedovoljno razvijenim teritorijama, odnosno u oblastima koje su u opasnosti od podzemnih voda i poplava, kao i  razvoj slobodnih kapaciteta nadležnih službi i prekogranične komunikacije u cilju sprečavanja i uklanjanja štete izazvane podzemnim vodama i poplavama.

Ciljne grupe projekta su zajedničke ugrožene porečne teritorije Mađarske i Srbije, taćnije sledeće regije, mikro-regije i naselja: u Mađarskoj Regija južne nizije, u okviru nje mikro-regija Kištelek, u Srbiji pokrajina Vojvodina, u okviru nje grad Kanjiža.

Ciljevi projekta doprinose ostvarenju navedenih specifičnih ciljeva IPA programa međunarodne saradnje Mađarska – Srbija „Ekološka održivost i sigurnost u pograničnoj zoni”, a dugoročni opšti cilj programa je stvaranje regije koja koja sarađuje u održivom i bezbednom okruženju.

Ukupan budžet projekta je 844.868 evra, a deo koji ko-finansira Evropska Unija iznosi 718.138 evra.

Ovaj dokument je napravljen uz finansijsku pomoć Evropske Unije. Za sadržaj ovog dokumenta je isključivo odgovorna Asocijacija naselja u okolini Kišteleka i on ne predstavlja zvaničan stav Evropske Unije.

Projekat sufinansira Evropska unija u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska – Srbija.