Fond za saradnju Centralno-evropske inicijative (CEI)

Konkursi

FOND ZA SARADNJU CENTRALNO-EVROPSKE INICIJATIVE (CEI)

Konkurs podržava projekte na dve linije:
– Predložene aktivnosti saradnje CEI organizovane u oblastima intervencija navedenim u Planu Akcije 2021-2023 (https://tinyurl.com/CEI-PoA-2021-2023)

– Aktivnosti usmerene na ublažavanje trenutne situacije u Ukrajini

Prihvatljive aktivnosti:
– konferencije, seminari, radionice i druge vrste događaja/sastanaka,
– aktivnosti izgradnje kapaciteta i obuke, kao i razrada studija, istraživanja i ankete.
– aktivnosti saradnje takođe mogu poslužiti kao početni doprinos za kreiranje većih međunarodnih projekata.

Aplikacije se podnose elektronski nakon registracije na: https://application.cei.int.

Ko može da konkuriše: Svi javni i privatni subjekti sa sedištem i registrovanim u zemljama članicama CEI, kao i međunarodne organizacije

Maksimalna vrednost projekta: 15,000 EUR

Sopstveno učešće: maksimum 25%

Rok za prijave: 20. januar 2023. do ponoći

Kontakt: applications.coopfund@cei.int

Link: https://application.cei.int/wp-content/uploads/2022/11/CEI-CF-Call-2022-3.pdf