Program Kreativna Evropa

Konkursi

EU

Program Kreativna Evropa

Projekti evropske saradnje (CREA-CULT-2023-COOP)
Ova akcija će podržati projekte koji uključuju veliku raznolikost igrača aktivnih u različitim kulturnim i kreativnim sektorima, za obavljanje širokog spektra aktivnosti i inicijativa. Bavi se međusektorskim pitanjima (inkluzivnost, smanjenje uticaja na životnu sredinu i rodna ravnopravnost). Projekti evropske saradnje su takođe osmišljen da doprinese sprovođenju novih inicijativa politike EU kao što su Novi evropski Bauhaus.

Projekti evropske saradnje otvoreni su za sve kulturne i kreativne sektore.
Međutim, s obzirom da ova akcija ima za cilj ostvarivanje ciljeva programa KULTURA, projekti koji uključuju isključivo organizacije iz audio- vizuelnog sektora i projekti isključivog audiovizuelnog sadržaja neće biti finansirani u okviru njega.

Može se konkurisati na tri linije:

– CREA-CULT-2023-COOP-1 — Projekti evropske saradnje (mali)
• Konzorcijum treba da se sastoji od najmanje 3 entiteta iz 3 različite zemlje.
• Maksimalni iznos granta EU je 200 000 evra po projektu.
• Stopa finansiranja je maksimalno 80%

Detaljnije

 

– CREA-CULT-2023-COOP-2 — Projekti evropske saradnje (srednji)
• Konzorcijum treba da se sastoji od najmanje 5 entiteta iz 5 različitih zemalja.
• Maksimalni iznos granta EU je 1 000 000 EUR po projektu.
• Stopa finansiranja je maksimalno 70%

Detaljnije

 

– CREA-CULT-2023-COOP-3 — Projekti evropske saradnje (veliki)
• Konzorcijum treba da se sastoji od najmanje 10 subjekata iz 10 različitih zemalja.
• Maksimalni iznos granta EU je 2 000 000 evra po projektu.
• Stopa finansiranja je maksimalno 60%

Detaljnije

 

Obavezan je doprinos jednom od sledećih ciljeva:
Cilj 1 – Transnacionalno stvaranje i promet: jačanje transnacionalnog stvaranja i cirkulacija evropskih dela i umetnika.

Cilj 2 – Inovacija: unapređivanje kapaciteta evropskog kulturnog i kreativnog sektora za negovanje talenata, za inovacije, za napredovanje i stvaranje
radnih mesta i rasta.

Osim doprinosu ciljevima, mora se doprineti najviše dvama od sledećih prioriteta:

1. Publika: povećati pristup kulturi i učešću u kulturi, angažovanju i razvoju publike, kako fizički tako i digitalno;
2. Socijalna inkluzija: promovisanje društvene otpornosti i unapređenje socijalne inkluzije u/kroz kulturu, posebno osoba sa invaliditetom, ljudi koji pripadaju manjinama i ljudi koji pripadaju društveno marginalizovanim grupe, kao i interkulturalni dijalog;
3. Održivost: stvaranje, usvajanje i širenje ekološke prakse, kao i podizanje svesti o održivom razvoju kroz kulturne aktivnosti;
4. Digitalni: pomoć́ evropskim kulturnim i kreativnim sektorima da počnu ili ubrzaju digitalnu tranziciju, takođe kao odgovor na krizu COVID-19;
5. Međunarodna dimenzija: izgraditi kapacitet unutar evropskog kulturnog i kreativnog sektora, uključujući lokalne organizacije i mikro organizacije, da budu aktivne na međunarodnom nivou

Rok za podnošenje projekata: 23. februar 2023., 17h

Tagged