Konkurs–Local Press LAB 2.0.

POSLOVNO UDRUŽENJE ASOCIJACIJE LOKALNIH NEZAVISNIH MEDIJA „LOKAL PRES“ Konkurs–Local Press LAB 2.0. Poslovno udruženje asocijacije lokalnih nezavisnih medija „Lokal Pres“, uz podršku organizacije Free Press Unlimited, raspisuje interni konkurs za odabir inovativnih ideja koje imaju za cilj da unaprede i podrže rad lokalnih medija. Konkurs je deo većeg programa koji ima za cilj da stimuliše […]

Nastavi