Fond za saradnju Centralno-evropske inicijative (CEI)

FOND ZA SARADNJU CENTRALNO-EVROPSKE INICIJATIVE (CEI) Konkurs podržava projekte na dve linije: – Predložene aktivnosti saradnje CEI organizovane u oblastima intervencija navedenim u Planu Akcije 2021-2023 (https://tinyurl.com/CEI-PoA-2021-2023) – Aktivnosti usmerene na ublažavanje trenutne situacije u Ukrajini Prihvatljive aktivnosti: – konferencije, seminari, radionice i druge vrste događaja/sastanaka, – aktivnosti izgradnje kapaciteta i obuke, kao i razrada […]

Nastavi