POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2022. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2022. godinu CILJ Cilj Konkursa je podsticanje razvoja elektronskih komunikacija i informacionog društva u lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine, čiji je stepen razvijenosti u rasponu […]

Nastavi

Fond za saradnju Centralno-evropske inicijative (CEI)

FOND ZA SARADNJU CENTRALNO-EVROPSKE INICIJATIVE (CEI) Konkurs podržava projekte na dve linije: – Predložene aktivnosti saradnje CEI organizovane u oblastima intervencija navedenim u Planu Akcije 2021-2023 (https://tinyurl.com/CEI-PoA-2021-2023) – Aktivnosti usmerene na ublažavanje trenutne situacije u Ukrajini Prihvatljive aktivnosti: – konferencije, seminari, radionice i druge vrste događaja/sastanaka, – aktivnosti izgradnje kapaciteta i obuke, kao i razrada […]

Nastavi