Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti nauke – Priznanje ,,Milutin Milanković“

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST UPUĆUJE

Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti nauke – Priznanje ,,Milutin Milanković“

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost upućuje javni poziv svim zainteresovanim naučnoistraživačkim organizacijama, kao i drugim pravnim i fizičkim licima da predlože fizičko lice sa prebivalištem u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, za značajna ostvarenja u oblasti nauke kao kandidata za dodelu pokrajinskog priznanja – Priznanje ,,Milutin Milanković“, koje se dodeljuje za naučno ostvarenje, odnosno naučni rad, a predstavlja doprinos razvoju naučne oblasti, objavljen u naučnoj i stručnoj literaturi, odgovarajućim naučnim časopisima ili drugim načinom javnog saopštavanja, za rezultate postignute u 2019. godini.

Pravo predlaganja kandidata za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti nauke imaju pravna i fizička lica.

Pravo na pokrajinsko priznanje može ostvariti fizičko lice sa prebivalištem u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Predlog se dostavlja u pisanoj formi sa obrazloženjem, podacima o kandidatu i rezultatima njegovog rada postignutim u 2019. godini.

Uz predlog, dostavlja se i odgovarajuća dokumentacija, koja se posle odlučivanja o dodeli pokrajinskog priznanja ne vraća predlagaču.

Odluku o dodeli pokrajinskog priznanja donosi Komisija za dodelu nagrade Autonomne pokrajine Vojvodine i pokrajinskih priznanja.

Podnosioci predloga obavezno dostavljaju sledeću POTREBNU DOKUMENTACIJU:

  1. formular – predlog za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti nauke – Priznanje ,,Milutin Milanković“, koje se dodeljuje za naučno ostvarenje, odnosno naučni rad, a predstavlja doprinos razvoju naučne oblasti, objavljen u naučnoj i stručnoj literaturi, odgovarajućim naučnim časopisima ili drugim načinom javnog saopštavanja
    (preuzima se sa sajta www. apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs);
  2. fotokopija lične karte, odnosno očitana lična karta za kandidata koje je fizičko lice, kao dokaz da je kandidat sa prebivalištem u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
  3. dokaz o postignutim rezultatima u oblasti nauke u 2019. godini;
  4. profesionalna biografija
  5. fotokopije NAJZNAČAJNIJIH nagrada i priznanja.

Rok i način dostavljanja predloga: Javni Poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti nauke – Priznanje ,,Milutin Milanković“ traje od 19. februara do 20. aprila 2020. godine. Predlozi se dostavljaju poštom preporučeno sa naznakom Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti nauke – Priznanje ,,Milutin Milanković“, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.

Pokrajinsko priznanje u oblasti nauke – Priznanje ,,Milutin Milanković“ dodeljuje se 15. maja 2020. godine.

Pokrajinsko priznanje dodeljuje se u vidu diplome i u novčanom iznosu od 100.000,00 dinara.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost preko telefona 021/487-4039 ili putem elektronske pošte: nela.milisic@vojvodina.gov.rs

Detaljnije