Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM’

Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini – organizovanje kongresa

1. CILJ
Cilj Javnog konkursa o dodeli bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini – organizovanje kongresa (u daljem tekstu: Konkurs) je podsticanje rada udruženja građana koja organizuju kongres na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koja se bave unapređenjem turističke ponude Autonomne pokrajine Vojvodine kroz organizovanje kongresa od pokrajinskog, republičkog i međunarodnog značaja (u daljem tekstu: Kongres).

2. NAMENA SREDSTAVA
Sredstva su namenjena za organizovanje kongresa na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za Kongrese koji su realizovani u periodu od 01.01.2018. do 30.11.2018. godine.
Podnosilac prijave može da podnese najviše jednu prijavu na Konkurs.

3. PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja građana i druge neprofitne institucije upisane u registar Agencije za privredne registre pre 01.01.2018. godine sa aktivnim statusom, koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

Uslovi za učešće na Javnom konkursu propisani su Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini – organizovanje kongresa. (u daljem tekstu: Pravilnik).

4. VISINA UKUPNIH SREDSTAVA I IZNOS SREDSTAVA PREMA NAMENI
Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara.
Minimalni iznos sredstava po nameni koji se dodeljuje po odobrenom projektu je 50.000,00 dinara, a maksimalni iznos je 350.000,00 dinara.

Pomenuti iznosi su sa uračunatim PDV-om.

Iznos odobrenih Sredstava može biti manji od iznosa traženih Sredstava.

U slučaju kada je iznos odobrenih sredstava manji od iznosa traženih sredstava Podnosilac prijave kome su odobrena sredstva ne može izvršiti reviziju budžeta projekta.

Isplata sredstava se vrši po principu refundacije nakon pravdanja prihvatljivih troškova realizovanih prilikom sprovođenja projekta, a koji su propisani Pravilnikom.

Prihvatljivi troškovi realizovani prilikom sprovođenja projekta propisani su Pravilnikom.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA, KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA I DONOŠENJE ODLUKE
Potrebna dokumentacija, kriterijumi za dodelu sredstava, donošenje odluke i druga pitanja od značaja za Javni konkurs propisani su Pravilnikom.

6. NAČIN I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVE
Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21 000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte ”NE OTVARATI – KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENJIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2018. GODINI – KONGRESI”, ili lično na pisarnicu pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.
Rok za podnošenje prijave je 31.10.2018. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam putem telefona 021/487-4481 svakog radnog dana, od 10.00 do 14.00 časova.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2018. godini

1. CILJ
Cilj dodele bespovratnih sredstava jeste sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2018. godini.

2. NAMENA SREDSTAVA
Sredstva su namenjena privrednim komorama i udruženjima za organizaciju regionalnih međunarodnih i specijalizovanih (za određenu vrstu proizvoda) sajmova.
Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za sajmove koji se reailizuju u periodu od 01.12.2017. do 30.11.2018. godine.
Podnosilac prijave može da podnese najviše jednu prijavu na Konkurs.

3. PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na Konkursu imaju privredne komore i udruženja građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre pre 01.01.2018. godine sa aktivnim statusom, koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).
Uslovi za učešće na Javnom konkursu propisani su Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava za organizaciju regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2018. godini. (u daljem tekstu: Pravilnik)

4. VISINA UKUPNIH SREDSTAVA I IZNOS SREDSTAVA PREMA NAMENI
Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 525.000,00 dinara.
Iznos sredstva prema nameni utvrđuje se u visini do 50% prihvatljivih troškova i to najmanje od 50.000,00 do najviše 500.000,00 dinara.

Pomenuti iznosi su sa uračunatim PDV-om.

Isplata sredstava se vrši po principu refundacije nakon pravdanja prihvatljivih troškova realizovanih prilikom sprovođenja projekta, a koji su propisani Pravilnikom.

Iznos odobrenih Sredstava može biti manji od iznosa traženih Sredstava.

U slučaju kada je iznos odobrenih sredstava manji od iznosa traženih sredstava Podnosilac prijave kome su odobrena sredstva ne može izvršiti reviziju budžeta projekta.

Prihvatljivi troškovi realizovani prilikom sprovođenja projekta propisani su Pravilnikom.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA, KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA I DONOŠENJE ODLUKE
Potrebna dokumentacija, kriterijumi za dodelu sredstava, donošenje odluke i druga pitanja od značaja za Javni konkurs propisani su Pravilnikom.

6. NAČIN I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVE
Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21 000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte NE OTVARATI – JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA ORGANIZACIJE REGIONALNIH MEĐUNARODNIH SAJAMSKIH MANIFESTACIJA U AP VOJVODINI U 2018. GODINI , ili lično na pisarnicu pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.
Rok za podnošenje prijave je 31.10.2018. godine.

7. INFORMACIJE O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI
Tekst Konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese: www.spriv.vojvodina.gov.rs

8. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam putem telefona 021/487-4481; 021/487-4489 svakog radnog dana, od 10.00 do 14.00 časova.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2018. godini

1. CILJ
Cilj dodele bespovratnih sredstava je razvoj turizma na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, podsticanjem lokalnih samouprava za poboljšanje i modernizaciju turističkih potencijala i unapređenje turističke ponude AP Vojvodine.

2. NAMENA SREDSTAVA
Sredstva su namenjena za podršku lokalnim samoupravama, sa teritorije AP Vojvodine za:

1. izradu planske i projektne dokumentacije (dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja, projektno-tehnička dokumentacija, studije i dokumenti po međunarodnim pravilima neophodni za projekte iz fondova EU i drugih stranih donatora i sl.) od značaja za unapređenje turističke ponude lokalne samouprave;

2. izradu i postavljanje turističke signalizacije;

3. a) uređenje građevinskog zemljišta i izgradnju /unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove i neophodnog uslova za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja (izgradnja pristupnih saobraćajnica i parking prostora, elektro-energetska infrastruktura, sistemi za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, hidrotehnički objekti u skladu sa propisima kojima se uređuje plovidba, telekomunikacijski sistemi i uređaji za merenje, sistemi za prikupljanje, sortiranje, odvoženje i preradu čvrstog otpada i dr);

b) rekonstrukciju, izgradnju i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma ( vizitorski centri, turistički info centri, kulturno-istorijski spomenici, arheološki lokaliteti, muzeji, objekti nautičkog turizma, objekti cikloturizma, objekti za odmor i rekreaciju, lokacije na kojima se održavaju turističke manifestacije, bine, bazeni, kongresne dvorane, turistički kampovi, vidikovci, objekti uz prirodne atrakcije i dr.), kao i izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata sa drugim turističkim namenama i sadržajima;

c) uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavku prateće opreme (ski staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, mobilijeri, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi, plovila i dr.);

d) unapređenje banjskog-zdravstvenog turizma primenom termomineralne vode i peloida u cilju unapređenja zdravstvenog turizma na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za sve projekte koja se realizuju do 30.06.2019. godine.

Podnosilac prijave može podneti dve prijave na Konkurs.

3. PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine.
Uslovi za učešće na Javnom konkursu propisani su Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini (u daljem tekstu: Pravilnik).

4. VISINA UKUPNIH SREDSTAVA I IZNOS SREDSTAVA PREMA NAMENI
Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 28.000.000,00 dinara.
1) Za tačku 1. Namene Sredstava do 1.000.000,00 dinara
2) Za tačku 2. Namene Sredstava do 2.000.000,00 dinara
3) Za tačku 3. Namene Sredstava do 10.000.000,00 dinara

Pomenuti iznosi su sa uračunatim PDV-om.
Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.
Prihvatljivi troškovi realizovani prilikom sprovođenja projekta propisani su Pravilnikom.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA, KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA I DONOŠENJE ODLUKE
Potrebna dokumentacija, kriterijumi za dodelu sredstava, donošenje odluke i druga pitanja od značaja za Javni konkurs propisani su Pravilnikom.

6. NAČIN I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVE
Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte „KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA U 2018. GODINI”, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.
Rok za podnošenje prijave je 20.08. 2018. godine.

7. INFORMACIJE O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI
Tekst Konkursa, obrazac prijave i Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini mogu se preuzeti sa internet adrese: www.spriv.vojvodina.gov.rs

8. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam putem telefona 021 4874-236 i 021 4874-669, od 10.00 do 14.00 časova.

Detaljnije

Javni poziv za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u Ap Vojvodini u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni poziv za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u Ap Vojvodini u 2018. godini

Cilj Javnog poziva je smanjenje nezaposlenosti, subvencionisanjem zapošljavanja nezaposelnih lica, prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje.

VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 59.600.000,00 dinara.
Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica(daljem tekstu: Subvencija) dodeljuje se u iznosu od:
1. 930.000,00 dinara po licu, za zapošljavanje nezaposlenih lica čije zanimanje spada u kategoriju deficitarnih zanimanja prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje za filijale sa teritorije AP Vojvodine, sa najmanje visokim obrazovanjem stečenim na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, osim medicinskog osoblja koje može biti i nižeg stepena obrazovanja.

Poslodavac koji ostvari pravo na ovu subvenciju u obavezi je da omogući da radni odnos lica traje najmanje 36 meseci.
Poslodavac je u obavezi da isplaćuje prosečnu bruto II zaradu za 36 meseci ugovorne obaveze.
2. 173.000,00 dinara po licu, za zapošljavanje nezaposlenih lica, za subvencionisanje poreza i doprinosa za 12 meseci ugovorne obaveze. Poslodavac može maksimalno da zaposli 10 lica.

PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća ima poslodavac koji ima registrovano sedište ili poslovnu jedinicu na teritoriji AP Vojvodine i pripada privatnom sektoru (preduzetnici i pravna lica kod kojih je udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%).
Podnosilac zahteva sa biznis planom može da podnese najviše jedan zahtev.

USLOVI UČEŠĆA I POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uslovi i dokumentacija za podnošenje zahteva, postupak donošenja odluke, kao i sva druga pitanja od značaja za realizaciju Javnog poziva, propisani su Pravilnikom.

KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA
Kriterijumi za dodelu sredstava propisani su Pravilnikom.

PODNOŠENJE ZAHTEVA SA BIZNIS PLANOM
Zahtev sa biznis planom podnosi se u tri primerka, nadležnoj Filijali NSZ, prema sedištu poslodavca ili organizacione jedinice u kojoj se realizuje program, lično ili putem pošte, na tipskom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Filijale NSZ ili preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs
Odluka o dodeli subvenicja objavljuje se na sajtu Sekretarijata i oglasnoj tabli nadležne Filijale NSZ.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Filijale NSZ i Sekretrijatu na brojeve 021/487-4145, 487-4313, 487-4312, 487-4292, 487-4329 ili 487-4839.

Rok za podnošenje zahteva je 17.08.2018. godine.

Detaljnije

Javni konkurs finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji APV u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji APV u 2018. godini

Cilj Javnog konkursa je radno angažovanje nezaposlenog i nezaposlenog u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i ostvarivanje određenog društvenog interesa.

VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 dinara.
Sredstva namenjena za sprovođenje javnog rada, koji može trajati najduže četiri meseca, koriste se za:
1. isplatu naknade za obavljen posao po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima licima uključenim u javne radove, u visini do 18.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou.
2. naknadu dela ili ukupnih troškova dolaska i odlaska sa rada lica uključenih u javne radove, u visini do 2.000,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja.

Utvrđeni iznosi uvećavaju se za pripadajuće poreze i doprinose, u skladu sa zakonom.
3. naknadu troškova sprovođenja javnih radova, u svim oblastima sprovođenja, u visini:

• 1.000,00 dinara po licu, za javne radove koji traju mesec dana;
• 1.500,00 dinara po licu, za javne radove koji traju dva meseca;
• 2.000,00 dinara po licu, za javne radove koji traju tri i četiri meseca.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA
Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica imaju udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno upisana su u Registar koji vodi Agencija za privredne registre.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uslovi i dokumentacija za podnošenje zahteva, postupak donošenja odluke, kao i sva druga pitanja od značaja za realizaciju Javnog konkursa, propisani su Uredbom i Pravilnikom.

KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA
Kriterijumi za dodelu sredstava propisani su Uredbom i Pravilnikom.

PODNOŠENJE ZAHTEVA SA BIZNIS PLANOM
Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u tri primerka, neposredno ili putem pošte nadležnoj Filijali NSZ, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs

Odluka o dodeli sredstava se objavljuje na internet stranici Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs, oglasnoj tabli nadležne FilijalE NSZ i na portalu e-Uprave.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Filijale NSZ i Sekretrijatu na brojeve 021/487-4145, 487-4313, 487-4312, 487-4292, 487-4329 ili 487-4839.

Rok za podnošenje zahteva je 17.08.2018. godine.

Detaljnije

Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini

Cilj Javnog poziva je smanjenje nezaposlenosti, subvencionisanjem samozapošljavanja nezaposelnih lica, odnosno subvencionisanjem osnivanja radnje ili drugog oblika preduzetništva od strane nezaposlenog ili udruživanjem više nezaposlenih, kao i za osnivanje privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 45.400.000,00 dinara.
Subvencija za samozapošljavanje (daljem tekstu: Subvencija) dodeljuje se nezaposlenom licu prijavljenom na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ), u iznosu od 250.000,00 dinara, odnosno za samozapošljavanje osoba sa invaliditetom i žena u iznosu od 300.000,00 dinara.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA
Pravo učešća ostvaruje nezaposleno lice pod uslovom da je:
1. na dan podnošenja zahteva prijavljeno na evidenciju Filijale NSZ i
2. završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuka u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Nacionalne službe za zapošljavanje ili druge odgovarajuće organizacije.
Podnosilac zahteva sa biznis planom može da podnese najviše jedan zahtev.
Ukoliko se više nezaposlenih lica udruži u skladu sa zakonom, svako pojedinačno podnosi zahtev.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uslovi i dokumentacija za podnošenje zahteva, postupak donošenja odluke, kao i sva druga pitanja od značaja za realizaciju Javnog poziva, propisani su Pravilnikom.

KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA
Kriterijumi za dodelu sredstava propisani su Pravilnikom.

PODNOŠENJE ZAHTEVA SA BIZNIS PLANOM
Zahtev sa biznis planom, u tri primerka, podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, lično ili putem pošte, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Filijale NSZ ili preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs
Odluka o dodeli subvenicja objavljuje se na sajtu Sekretarijata i oglasnoj tabli nadležne Filijale NSZ.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Filijale NSZ i Sekretrijatu na brojeve 021/487-4145, 487-4313, 487-4312, 487-4292, 487-4329 ili 487-4839.

Rok za podnošenje zahteva je 17.08.2018. godine.

Detaljnije

Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

1. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava poslovnim inkubatorima na teritoriji APV u 2018. godini

Link: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1050-15-2018-2018-konkurs-poslovni-inkubatori

Rok: 06.08.2018. godine

 

2. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina ili opreme ili softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2018. godini

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1052-konkurs-kapitalne-masine-oprema-softver-2018

Rok: 06.08.2018. godine

3. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2018. godini

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1066-konkurs-tekuce-repromaterijal-2018

Rok: 06.08.2018. godine

 

4. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala APV u 2018. godini

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1060-konkurs-turizam-privredni-subjekti-2018

Rok: 06.08.2018. godine

5. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala APV u 2018. godini-podizanje kvaliteta objekata za degustaciju

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1058-15-2018-2018-konkurs-degustacija-turizam

Rok: 06.08.2018. godine

 

6. Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala APV u 2018. godini – organizovanje kongresa

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1056-konkurs-kongresni-turizam-2018

Rok: 06.08.2018. godine

7. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata i nabavku opreme u 2018. godini

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1054-konkurs-klasteri-2018

Rok: 06.08.2018. godine

 

8. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije APV u 2018. godini

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1074-konkurs-socijalna-ekonomija-2018

Rok: 06.08.2018. godine

 

9. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2018. godini

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1072-konkurs-stari-zanati-2018

Rok: 06.08.2018. godine

10. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije autonomne pokrajine vojvodine, za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala APV u 2018. godini – međunarodne manifestacije

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1070-konkurs-medjunarodne-manifestacije-2018

Rok: 06.08.2018. godine

11. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije autonomne pokrajine vojvodine, za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala APV u 2018. godini – manifestacije

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1068-konkurs-manifestacije-2018

Rok: 06.08.2018. godine

12. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u APV u 2018. godini

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1064-konkurs-regionalni-sajmovi-2018

Rok: 06.08.2018. godine

Detaljnije

Bespovratna sredstva lokalnim samoupravama za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2017. godinu

Cilj konkursa je podsticanje razvoja elektronskih komunikacija i informacionog društva u lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine.

NAMENA SREDSTAVA
1. Uspostavljanje hotspot lokacija u opštinama i gradovima u AP Vojvodini koje će građanima omogućiti slobodan pristup internetu

2. Uspostavljanje informaciono-komunikacione infrastrukture u školama za uvođenje e-nastave (PAMETNA ŠKOLA)

3. Uspostavljanje sistema videonadzora u vaspitno-obrazovnim ustanovama radi povećanja bezbednosti dece i nastavno-obrazovnog osoblja, kao i zaštite objekata (BEZBEDNA ŠKOLA)

4. Uspostavljanje sistema video nadzora na raskrsnicama radi poboljšanja bezbednosti saobraćaja i građana – gradska videonadzorna mreža.

VISINA SREDSTAVA
Sredstva u ukupnom iznosu od 24.386.480,09 dinara.
1) Za uspostavljanje hotspot lokacija tražena sredstva ne mogu biti veća od 100.000,00 dinara po hotspot lokaciji. Opština ili grad može konkurisati za najviše pet hotspot lokacija.

2) Za uspostavljanje informaciono-komunikacione infrastrukture u školama za uvođenje e-nastave (PAMETNA ŠKOLA) tražena sredstva ne mogu biti veća od 1.500.000,00 dinara. Za nabavku računarske opreme (računari sa monitorima) Pokrajinski sekretarijat za privedu i turizam će maksimalno odobriti 400.000,00 dinara.

3) Za uspostavljanje sistema videonadzora u vaspitno-obrazovnim ustanovama radi povećanja bezbednosti dece i nastavno-obrazovnog osoblja kao i zaštite objekata (BEZBEDNA ŠKOLA) tražena sredstva po obrazovnoj ustanovi ne mogu biti veća od 300.000,00 dinara

4) Za uspostavljanje sistema videonadzora na raskrsnicama tražena sredstva ne mogu biti veća od 1.500.000,00 dinara.

Ukupan iznos traženih sredstava po svim tačkama konkursa ne može biti veći od 2.100.000,00 dinara.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI
Potrebna dokumentacija za dodelu bespovratnih sredstava propisana je Pravilnikom za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2017. godinu (u daljem tekstu: Pravilnik).

KRITERIJUMI
Kriterijumi za dodelu bespovratnih sredstava uređeni su Pravilnikom.

DONOŠENJE ODLUKE
Odluku o dodeli sredstava donosi Pokrajinski sekretar za privredu i turizam na predlog Komisije.

Sekretarijat će, nakon donošenja Odluke, kontaktirati samo učesnike Konkursa kojima su sredstva odobrena.

Učesnik Konkursa kojem su dodeljena sredstva zaključiće ugovor.

Prijave na Javni Konkurs se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se, kao i Pravilnik, mogu preuzeti sa sajta Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa propisanom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na sledeću adresu:
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.Sa naznakom na licu koverte „NE OTVARATI“ i „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA“ poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa uprave, radnim danom od 9 do 14 časova..

Rok za podnošenje prijava je 07. decembar 2017. godine

Odluka o dodeli sredstava objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti radnim danom pozivom na broj 021/487- 4316.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2017. godini

Cilj dodele bespovratnih sredstava je podrška razvoju socijalne ekonomije na teritoriji AP Vojvodine.
Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Sredstva u iznosu od 12.500.000,00 dinara se odobravaju po principu subvencije i refundacije.
Visina sredstva za kapitalne namene može biti:
a) za nabavku mašina ili opreme: od 300.000,00 do 2.000.000,00 dinara, odnosno do 50% od vrednosti
b) za adaptaciju poslovnog ambijenta: od 300.000,00 do 800.000,00 dinara, odnosno do 50% od vrednosti

Visina sredstva za tekuće namene može biti:
a) za nabavku repromaterijala: od 200.000,00 do 1.000.000,00 dinara, odnosno do 50% od vrednosti
b) za unapređenje poslovanja: od 100.000,00 do 500.000,00 dinara, odnosno do 50% vrednosti.

Svi iznosi su bez PDV-a i zavisnih troškova.

Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA
Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privatna preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom sa važećom dozvolom za rad dobijenom od strane Ministrastva Republike Srbije za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, pod uslovima propisanim Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2017. godini, (u daljem tekstu: Pravilnik).

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Potrebna dokumentacija za dodelu bespovratnih sredstava propisana je Pravilnikom.

KRITERIJUMI ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Kriterijumi za dodelu bespovratnih sredstava uređeni su Pravilnikom.

PODNOŠENJE PRIJAVA
Prijave na Javni konkurs se podnose na konkursnim obrascima koje se kao i Pravilnik mogu preuzeti sa sajta Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa propisanom dokumentacijom dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: „NE OTVARATI“ – „Prijava na Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos socijalnoj ekonomiji AP Vojvodine u 2017. godini“, poštom ili lično preko Pisarnice pokrajinskih organa uprave, radnim danom od 9 do 14 sati.

Rok za podnošenje prijava je 07. decembar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona: 021/487-4250 ili 021/487-4248.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2017. godini

Cilj Konkursa je podrška razvoju privrede i turizma u AP Vojvodini kroz podsticanjeorganizacije Regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija (u daljem tekstu: Regionalni sajam).

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva,u ukupnom iznosu od1.500.000,00 dinara,a namenjena su regionalnim privrednim komorama i udruženjima za organizaciju regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2017. godini.

PRAVO UČEŠĆA I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu imaju regionalne privredne komore i udruženja sa teritorije AP Vojvodine (u daljem tekstu: Podnosilac prijave), koji su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre u daljem tekstu: APR) sa aktivnim statusom.

Podnosilac prijave učestvuje na Konkursu, pod uslovima propisanim Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2017. godini. (u daljem tekstu: Pravilnik), koji je objavljen na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Postupak donošenja odluke, potrebna dokumentacija i druga pitanja od značaja za Konkurs, propisani su Pravilnikom.

Rok za podnošenje prijave je 24. novembar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu na broj 021/487 4481 ili 021/487 4489 kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs

Detaljnije