Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta APV u 2018. godini, za sufinansiranje izrade planske dokumentacije i to : plan detalne regulacije

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta APV u 2018. godini, za sufinansiranje izrade planske dokumentacije i to : plan detalne regulacije

Cilj konkursa: Stvaranje planskog osnova i podsticanje planskog uređenja prostora

Pravo učešća na konkursu imaju (pravni status): Jedinice lokalne samouprave sa teritorije APV

Maksimalni iznos po učesniku (u dinarima): 2.000.000,00 dinara

Sopstveno učešće: DA

Rok za podnošenje prijava: 26.04.2018. godine

Detaljnije